Skal bygge et nettverk av ladestasjoner for tunge elkjøretøy

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal bygge et nettverk av ladestasjoner for tunge elkjøretøy

På Grønlia i Oslo Havn har sistnevnte og Bymiljøetaten i Oslo kommune åpnet Norges første helt offentlige ladestasjon for tung¬transport.

- Vi trenger flere ladestasjoner, sier adm. direktør Geir A. Mo (t.h.) i Norges Lastebileier-Forbund. Her sammen med sekretær Lars Gravråk i Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune på åpningen av Norges største offentlige ladestasjon for tungtrafikk på Grønlia Foto: Johnny Syversen

De seks ladepunktene, som hver har en kapasitet på inntil 300 kW, kan utvides med mer effekt. Det er Recharge som skal drive anlegget.  

Dette er den første i et kommende nettverk av ladestasjoner for slike kjøretøy i hovedstaden.  

–  Med ladestasjoner i havna og flere utslippsfrie skip og ellastebiler, får vi snart en grønn korridor mellom Oslo Havn og havner i Europa. Det betyr at varer kan fraktes utslippsfritt helt frem til kundene. Dette er et stort fremskritt, sier Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.   

Omstilling

– Vi arbeider for at alle skip skal ligge til kai med landstrøm. Fergene har brukt dette lenge. Sjøtransporten er miljøvennlig fordi varene reiser kollektivt. Ett containerskip tilsvarer en lastebilkø på ti kilometer. Tenk på miljøeffekten det får om køen ikke slipper ut eksos. Når skipene også blir utslippsfrie, blir miljøeffekten enda større, sier plan- og utbyggingsdirektør Espen Dag Rydland i Oslo Havn.   

Stian Mathisen, næringspolitisk ansvarlig i Recharge, er glad for å bidra til omstillingen.  

– Sammen med Oslo Havn og Oslo kommune fortsetter vi tilretteleggingen for lading av lastebiler i Norge.  

Foregangsby

Hansen forteller at i 2020 vedtok Oslo bystyre at de sammen med transportnæringen skal gjøre hovedstaden til en foregangsby for utslippsfri tungtransport.  

– Her har Klimaetaten opprettet et klimatilskudd, der aktører kan søke om å bygge lade- og fyllestasjoner. Dette har resultert i mange kommende prosjekter. Sammenlignet med 2009-nivå er målsettingen å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.    

– Ladestasjoner er en forutsetning for å elektrifisere tungtransporten. Jeg gleder meg til den dagen alle tyngre kjøretøy lader istedenfor å bruke fossilt drivstoff, sier Hansen, som opplyser at kommunen fra 2025 stiller krav til nullutslipp- og biogasskjøretøy i alle sine anskaffelser.  

Mer utbygging

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sier at tilbakemeldingene fra medlemmene er at dårlige lademuligheter er den største barrieren for å kjøpe elektriske lastebiler.  

– Ladestasjonen på Grønlia er en lovende start. For å få til en større omstilling må infrastrukturen bygges betydelig ut. Først og fremst må det legges til rette for at også kommersielle aktører kan bygge og drifte ladestasjoner.  

I Oslopakke 3 har Oslo kommune tilrettelagt for fritak i bomringen for tunge kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ordningen, som gjelder vektklasser over 3 500 kg, varer foreløpig frem til 2027.  

Les mer om følgende emner: