Skal bygge fjordby på 940 000 m2 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal bygge fjordby på 940 000 m2 

Eidos Eiendomsutvikling har levert et forslag til Lier kommune om en områdeplan for Fjordbyen Lier og Drammen på 940 000 m2.

I Lier er planen å bygge en fjordby på 940 000 m2

Det meste er boliger, inkludert næringsbygg på 200 000 m2 og offentlige bygg på 40 000 m2

– Dette er det største byutviklingsprosjektet i Norge. Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en miljøvennlig og bærekraftig by, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune. 

Prosjektet er allerede i gang. I 2019 startet Helse Sør-Øst byggingen av nye Drammen sykehus. Sist vinter startet byggeprosessen for Drammen Helsepark. Disse to prosjektene er på nesten 250 000 m2

16 000 beboere 

Fjordbyen er planlagt for 16 000 innbyggere og 16 000 arbeidsplasser. Det blir butikker, kontorarbeidsplasser, parker, strandpromenader, badeanlegg, servicebedrifter, barnehager og skoler. Ambisjonene er høye. Fjordbyen skal bli bærekraftig, og bidra til nullutslippssamfunnet. Gående og syklende er viktigere enn biler. 

Nærhetsby 

– Dette blir en nærhetsby. Ingen skal ha mer enn inntil 500 meter til nærmeste bussholdeplass. Rundt disse etableres butikker og serviceanlegg folk trenger i hverdagen, sier prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling. 

– Dessuten er det satt av areal til kanaler. Det skal bygges en øystruktur med vann og plante- og dyreliv.  

Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier kommune, sier at ambisjonen er en mulig byggestart i 2025. 

Les mer om følgende emner: