Skal doble kvinneandelen innen 2024

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal doble kvinneandelen innen 2024

Assemblin Norge har gjennomført sin første jentedag, der alle kvinnelige ansatte deltok.

SKAL DOBLE. Mer enn 40 kvinner deltok på Assemblin Norge sin første jentedag. Innen 2024 skal selskapet doble antall kvinnelige ansatte Foto: Tobias Nordli/Assemblin

– Innen 2024 skal antall kvinner øke fra drøyt 40 til 100, sier konsernregnskapssjef Nina Engeland og kompetanseutviklingsleder Cecilie Grendar, som var pådrivere og vertskap for jentedagen.

De to fremhever at de neste 10-15 årene er det anslått at Norge trenger 90 000 nye fagarbeidere.

– Den kraftige underrepresentasjonen av kvinner i tekniske yrkesfag er både et likestillingsproblem, og en bemanningsutfordring for bransjen og næringslivet generelt.

Ett av flere tiltak

Adm. direktør Torkil Skancke Hansen i Assemlin Norge er ikke fornøyd med at konsernet har en kvinneandel på 5,5 prosent.

– På dette området har vi ikke vært flinke nok. Her skal vi både lære mer og satse. Vi skal bli gode til å rekruttere, og sørge for å beholde kvinner i selskapet. I vår nye strategiplan har vi vedtatt å ansette minst femti nye, kvinnelige produksjonsmedarbeidere innen 2024. Jentedagen, som er del av denne strategiplanen, er ett av flere tiltak vi setter i gang for å nå målsettingen.

Delte erfaringer

Blant innlederne på jentedagen var sosiolog og forfatter Anne Grethe Solberg, som snakket om kjønnsbalanse og arbeidstrivsel.

Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene presenterte Ingeborg-nettverket, som siden 2016 har arbeidet for og med kvinner i rørbransjen. Her har Assemblin i flere år vært en av gullpartnerne.

Deltakerne fikk også dele egne erfaringer og diskutere problemstillinger og utfordringer i en workshop, som resulterte i flere konkrete forslag og oppfølgingspunkter.

Hårete mål

– 50 flere kvinner i produksjonen innen 2024 er et hårete mål med tanke på hvor få jenter som arbeider i bransjen. Jentedagen er en god start på en prosess som nok kan vise seg å favne bredere enn kun rekruttering av kvinnelige ansatte, sier HR-sjef Jon Kolstø i Assemblin Norge.

– Dette handler om å bygge og ivareta et arbeidsmiljø preget av respekt og tillit, uavhengig av kjønn, seksuell legning eller hva folk stemmer på. Selv om vi selvfølgelig har forbedringspotensial på mange områder, er dette verdier vi har lang tradisjon for å ha med oss i det daglige.

Vil vise vei

Kommunikasjonssjef Åsvor Brynnel fra konsernledelsen i Assemblin, som var observatør på jentedagen, er imponert over engasjementet og arbeidet som er i gang.

– Også på konsernnivå i Assemblin arbeides det med en handlingsplan for å øke antall kvinnelige ansatte. Det er ingen tvil om at Assemblin Norge har tatt en lederposisjon her, både i eget konsern og sammenlignet med mange andre selskaper i bransjen. Jeg er ganske overbevist om at Assemblin Norge vil være blant dem som viser vei i dette arbeidet.

Les mer om følgende emner: