Skal doble omsetningen hvert år

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal doble omsetningen hvert år

Selv om 2021 har vært et vanskelig år, med koronarestriksjoner, utfordringer med vareleveranser og prisøkning på materiell, er det mange selskaper som har satset.

- Iperioden 2020-25 satser vi på å doble omsetningen hvert år, også i Norge, sier daglig leder Andreas Thorsheim i Otovo

Dette gjelder blant annet solenergiselskapet Otovo. 

Daglig leder Andreas Thorsheim forteller at de da gikk inn på markedet i Polen, Italia og Tyskland.

– I fjor ble også batterier en sentral del av virksomheten vår. Her har markedet eksplodert. Foreløpig leverer vi batteriløsninger til solcelleanlegg i Tyskland, Italia og Spania. I år utvider vi dette med Sverige og Polen. Norge kommer litt senere. Batteriløsningene vi tilbyr har effekt på 5-15 kWh.

– Vi ser offensivt på 2022. I perioden 2020-25 satser vi på å doble omsetningen hvert år, også i Norge. Det har vært en meget god start i de nye landene, spesielt i Tyskland. Dette er et stort marked, med stor etterspørsel etter både solceller og batterier. Dette gjelder også Polen og Italia.

– Vi har merket koronapandemien. Først rammet det produksjonen i Kina da landet stenge. På toppen av dette kom logistikkutfordringene. Vi er stolte over at vi til tross for dette, har klart å levere så mye som vi har. Samtidig har vi en stor ordrebok på anlegg som skal leveres.

– I 2022 vil vi være opptatt av å svare på etterspørselen etter solceller i Europa, som vokser på grunn av de høye strømprisene. Folk vil sikre seg mot rekordhøye strømpriser. 

– Vi skal vokse på en bærekraftig måte. Otovo skal være en naturlig aktør å kontakte med spørsmål om solcelleanlegg.

Les mer om følgende emner: