Skal få fart på elektrifiseringen av tungtransporten

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal få fart på elektrifiseringen av tungtransporten

Forskningsprosjektet MegaCharge, som har fått 66,5 millioner kroner fra Grønn plattform-ordningen, skal skape en verdikjede for elektrisk tungtransport. Det skal bidra til å nå målsettingen om 50 prosent utslippskutt for transportsektoren i Norge innen 2030.

Forskningsprosjektet MegaCharge, som har fått 66,5 millioner kroner fra Grønn plattform-ordningen, skal skape en verdikjede for elektrisk tungtransport. Det skal bidra til å nå målsettingen om 50 prosent utslippskutt for transportsektoren i Norge innen 2030 Ill. Sintef Energi

Partnerne i prosjektet er Sintef Energi (prosjektleder), Sintef Community, Circle K, Elywhere, Pixii, Statens vegvesen, Nor Elektro Automasjon, Pratexo, Glitre Nett, Tensio, Elinett, Norges lastebileierforbund og Sustainable Energy.

– Med å ta ledelsen i kompetanseutviklingen på ladeinfrastruktur for tungtransport, kan norske aktører få et stort internasjonalt konkurransefortrinn som muliggjør eksport av teknologi og tjenester med et stort verdiskapingspotensial, sier Bendik Nybakk Torsæter, som både leder MegaCharge og er forskningsleder i Sintef Energi.

Norsk fellessatsing

– Mangel på ladeinfrastruktur er en stor barriere for norske transportører som vil investere i elektriske kjøretøy. Her er det behov for en felles norsk satsing på å utvikle ny kunnskap, løsninger og teknologi som kan akselerere utbyggingen på dette området i Norge.

– Mange steder i landet har ikke strømnettet nok kapasitet til å bygge nye hurtigladestasjoner. MegaCharge skal bidra til å løse dette blant med å utvikle og teste et verktøy for optimal design av ladestasjoner, og et styringssystem for optimal utnyttelse av strømnett og infrastruktur på ladestasjonene.

Umoden og dyr teknologi

Elywhere skal bygge en fullskala modul for megawatt-hurtiglading av lastebiler, som blir testet i et pilotprosjekt. Circle K skal demonstrere flere av løsningene som blir utviklet på sine lokasjoner. Dessuten stiller Statens vegvesen en eller flere av sine lokasjoner til disposisjon for uttesting.

– MegaCharge skal få fart på elektrifiseringen av transportsektoren. De viktigste barrierene for kjøp av elektriske lastebiler er mangel på ladeinfrastruktur og kunnskap, og umoden og dyr teknologi. Dette skal vi gjøre noe med, sier Torsæter.

Les mer om følgende emner: