Skal få medlemmene til å skinne

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal få medlemmene til å skinne

– Det skjer mye bra i elektro­bransjen i Nord-Norge. Vi har dyktige medlemmer som blant annet gjennomfører store prosjekter, som har stor samfunns­verdi. Noen får også priser. Dette skal vi bli flinkere til å synliggjøre, sier region­sjef Trond-Morten Røst i Nelfo Nord.

Regionsjef Trond-Morten Røst (t.h.) og markedskoordinator Odd Einar Bjørkli Larsen (nr to fra venstre) i Nelfo Nord på besøk hos teknisk leder Ingemund Mjøen (t.v.) og montør Jo Are Nilsen i X5 Elektro på Marienlund bosenter i Alta Foto: Nelfo Nord

Derfor har vi ansatt en markedskoordinator i halv stilling. Dette tror jeg vi er alene om blant lokalforeningene i Nelfo.

Kommunikasjonsplan

– På medlemsmøter, kurs, konferanser, messer og bedriftsbesøk får vi mange tilbakemeldinger. Her er det mye som fortjener omtale både i lokalaviser, fagpresse og interne sosiale medier. Vi er i gang med å lage en kommunikasjonsplan for å sette dette i system.

– De siste årene har det vært mye sykehusbygging i vårt område. Dessuten åpnet Freyr Battery rett før påske i fjor en pilotfabrikk på 12 000 m2 i Mo i Rana. Her leverte Haaland AS elektro-, rør-, ventilasjons- og automasjonsanlegg for 100 millioner kroner. Her løste selskapet et svært krevende automatiseringsoppdrag.

– I november i fjor ble Elektro Bodø kåret til «Månedens Bedrift» av NHO Nordland. Selskapet fikk prisen blant annet for arbeidet de gjør med å ta inn, og følge opp lærlinger. På samme måte ble EL-Team på Sortland kåret til månedens bedrift i november 2022. Også her ble det i begrunnelsen lagt vekt på selskapet sitt arbeid med rekruttering og opplæring.

– Vi gleder oss dessuten over at prosjekt­ingeniør Susann Ingebrigtsen i EL-Team sammen med tre andre elektrokvinner har tatt initiativ til å starte et kvinnenettverk i Nord-Norge. Tilskuddet på 300 000 kroner fra Elbus er en god start.

– Et annet medlem som er opptatt av rekruttering og flere kvinner i elektro­bransjen er Gagama Elektro i Hammerfest, som har en kvinneandel på 14 prosent.

Seriøs bransje

Røst fremhever at disse eksemplene viser at medlemsbedriftene både er seriøse, installerer ny teknologi og tar samfunnsansvar med å være lære­bedrifter.

– Det er slike saker vi skal løfte frem i det offentlige rom. Dette vil også bidra til å øke omdømmet for bransjen mot sluttkundene, samtidig som selskapene kan motivere hverandre på ulike områder.

Være tålmodig

Odd Einar Bjørkli Larsen, som har arbeidet med markedsføring og kommunikasjon i mange år, skal lede synliggjøringssatsingen til Nelfo Nord.

– Som tidligere kommunikasjonssjef i Troms Kraft kjenner jeg til kraftdelen av elektrobransjen. Det er et godt utgangspunkt. Som Røst forteller er det mange dyktige, kreative og innovative medlemmer i Nelfo Nord. Vi skal prøve å få de til å skinne. Dette er også viktig med tanke på den økende elektrifiseringen av samfunnet, der elinstallatørene spiller en hovedrolle. Her skal vi få frem at de er seriøse aktører, som blant annet skal hjelpe boligeiere med å redusere strømregningen mest mulig.

– Hvordan skal dere gjøre dette?

Det er mange som vil ha oppmerksomhet i det offentlige rom. Her har vi en jobb å gjøre. Vi må prøve oss frem med å velge «hotte» saker, som har generell interesse. Samtidig må vi være tålmodige og terpe på budskapet. Å gjennomføre en kommunikasjonsstrategi er ikke gjort over natten. Dette tar tid. Vi må begynne et sted. Det er det vi gjør nå.

Elektrobloggere

– En viktig målsetting med satsingen er å bidra til økt rekruttering. For å nå de unge som skal velge utdanning, må vi være der fremtidens elektrofagfolk er. Her er sosiale medier en viktig informasjonskanal. Etter hvert er det blitt en del «elektrobloggere», som eksempelvis legger ut videoer om arbeidshverdagen sin. Blant annet bruker Eliaden en elektriker med 150 000 følgere til å markedsføre messen. På sikt kan dette også bli aktuelt for oss.

– Vi følger nøye med på det som skjer i elektrobransjen i vårt område. Hjemme­sidene til medlemmene er et nyttig hjelpe­middel for å holde oss oppdatert, sier Bjørkli Larsen, som oppfordrer selskapene til å komme med tips om aktuelle saker.

Les mer om følgende emner: