Skal finne 50 MW ledig kapasitet i strømnettet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal finne 50 MW ledig kapasitet i strømnettet

– For å nå målet om nullutslippssamfunnet, og legge til rette for nye grønne arbeidsplasser, må nettet utnyttes bedre. Derfor er vi veldig glade for at Enova støtter forskningssamarbeidet vi har med BKK for å finne minst 50 MW ledig kapasitet i strømnettet. Da kan flere aktører knytte seg på, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Ledige tomtearealer sør for raffineriet på Mongstad skal brukes til ny grønn industri. Utfordringen er kapasitet i strømnettet. Derfor samarbeider Statnett og BKK om å finne løsninger for å øke kapasiteten Foto: Screen Story/BKK

– I vår region står mange industriprosjekter på vent fordi det ikke er nok strøm. Inntil hovedstrømnettet i bergensområdet er styrket, må vi finne nye løsninger ved å bruke ny teknologi og nye forretningsmodeller, sier adm. direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.  

Også Vestland fylkeskommune bidrar i forskningsprosjektet. 

I første fase skal alle løsninger for å finne ledig kapasitet kartlegges, som batteri og solceller, produksjon og lagring, fleksibilitetskjøp, sensorteknologi, automatiserte beslutninger, kunstig intelligens og algoritmer, markedsløsninger, virkemidler og forretningsmodeller. 

Deretter er planen å kjøre en eller flere piloter for å teste løsningene som et midlertidig tiltak, inntil Statnett og BKK Nett har gjennomført tiltak i strømnettet. 

Prosjektet ser på områdene Kollsnes og Mongstad/Lindås. Det er i dette området det står flest kunder i kø for å knytte seg til nettet. 

3 000 MW

De siste årene har planene om nytt elektrisk forbruk i bergensregionen mer enn doblet seg. Dette er på knapt 3 000 MW. De aller fleste prosjektene er planlagt ytterst mot kysten, der nettet er svakest. 

Med dagens strømkapasitet er det ikke mulig å realisere alle disse planene. Statnett og BKK Nett har derfor iverksatt flere tiltak. Det mest kraftfulle som er foreslått er å bygge en tredje strømforbindelse til Kollsnes fra Samnanger eller Modalen. Samtidig er oppgraderingen av eksisterende nett til 420 kV i gang. De første tiltakene som vil øke kapasiteten er forventet å være fullført i 2026. 

Siden 2018 har Statnett fått søknader om tilknytning på 15 000 MW i hele landet. Det er kapasitet i nettet til å knytte til en tredjedel. 

Les mer om følgende emner: