Skal gjøre europeisk luftfart utslippsfri

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal gjøre europeisk luftfart utslippsfri

EU gir 25 millioner euro til et prosjekt, som skal bidra til å ta i bruk ny teknologi i luftfarten. Avinor og Sintef er to av 29 partnerne som deltar.

Avinor og Sintef deltar i et EU-prosjekt, som skal bidra til å gjøre europeisk luftfart utslippsfri

Arbeidet blir ledet av Amsterdam lufthavn Schiphol. 

Prosjektet er en del av EU sin European Green Deal, som skal bidra til overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet.  

Det skal blant annet teste løsninger for lading av elektriske fly og ny hydrogenteknologi, se på muligheter til økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff, sirkulærøkonomi og materialgjenbruk, og legge forholdene til rette for at gods og passasjerer kan velge reisemåten som er mest miljøvennlig og skaper minst kø. 

– Vi har gått foran med å redusere klimagassutslippene i luftfarten. Blant annet med bærekraftig flydrivstoff og tilrettelegging for elektrifisering. Flyindustrien, partnere og myndigheter må samarbeide for å nå målsettingen om fossilfri luftfart i 2050, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor. 

Les mer om følgende emner: