Skal gjøre havvind til norsk eksportindustri

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal gjøre havvind til norsk eksportindustri

Regjeringen støtter etableringen av et forskningssenter for miljøvennlig energi, NorthWind, med totalt 120 millioner kroner over åtte år.

Bilde av havvindparken Hywind Scotland

Equinor, som er partner i NorthWind, har blant annet bygget havvindparken Hywind Scotland. Foto: Øyvind Gravås/Equinor

Senteret skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri på havvind og nye grønne jobber. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO deltar mer enn 40 norske selskaper i forskningssenteret. Det er SINTEF Energi i Trondheim som er vertsinstitusjon for NorthWind.

– Senteret er et viktig bidrag for å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært. Det skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner, sier konsernsjef Alexandra Bech i SINTEF.

– Norge er en kunnskapsstormakt på havromsteknologi. Her etablerer NorthWind et landslag for å gjøre havvind til en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen som blir utviklet i senteret er også verdifull for andre havnæringer i Norge.

Klyngeleder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster sier at de 220 medlemmene har et sterkt engasjement for å utvikle ny kostnadsreduserende teknologi. 

– Vi ønsker et tett samarbeid med Northwind.

Les mer om følgende emner: