Skal gjøre Maxbo-varehusene til energivinnere 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal gjøre Maxbo-varehusene til energivinnere 

– Jeg er positivt overrasket over effekten, sier energileder Harald Løvenskiold i Løvenskiold Eiendom om energieffektiviserings¬tiltakene i byggevarehuset Maxbo på Sinsen i Oslo.

SKAL BLI ENERGIVINNER. Løvenskiold Eiendom investerer i energieffektivisering. På Maxbo på Sinsen i Oslo blir 85 prosent av varmen gjenbrukt med varmepumper. Sammenlignet med januar i 2021 er strømforbruket i samme periode i år redusert med 28 prosent.

– Sammenlignet med januar i 2021 er forbruket i samme periode i år redusert med 28 prosent. 

– Løvenskiold Eiendom leier ut bygget til byggevarekjeden Maxbo, som har mer enn 60 varehus i Norge. Vi står for den tekniske forvaltningen av de fleste av disse. I arbeidet med å energieffektivisere våre bygg er Maxbo Sinsen et pilotprosjekt. 

– Dette var som de fleste norske næringsbygg. Oppvarming, kjøling og ventilasjon var basert på gamle tekniske standarder. Energiforbruket var så høyt at vi mistenkte at det ble brukt unødvendig mye strøm. Samtidig ønsket vi å forbedre inneklimaet. 

Varehussjef Jørgen Rønbeck i Maxbo Sinsen sier at på de aller varmeste sommer­dagene var det like varmt inne i butikken som ute.  

– Luftkvaliteten er blitt mye bedre. Innetemperaturen, spesielt i sommerhalvåret, er en helt annen opplevelse for de ansatte. 

En kjølemaskin for fremtiden

Løven­skiold Eiendom bruker GK som servicepartner på varme og ventilasjon. De fikk også oppdraget på Sinsen.   

– Det tekniske anlegget var gått ut på dato. Her var det rom for å foreslå løs­ninger for et fremtidsrettet varehus, sier prosjekt­leder Jan Andreassen i GK, som roser Løvenskiold sine klima­ambisjoner. 

– De er lydhøre, samtidig som de vet hva de snakker om og i hvilken retning de vil. Resultatet av dette samarbeidet er en kvalitetsløsning. 

– På taket er det installert en kjøle­maskin som bruker propan til kjøling og oppvarming med varmepumpeteknologi. Inne i butikken er det montert en fancoiler for å få en mest mulig energieffektiv spredning av varmen eller kjølingen. Samtidig gjenbrukes varmen. 

– Med den gamle løsningen ble det brukt takvarme og panelovner til å varme opp bygget. Dette er historie. Med varme­pumpe­teknologien kan inntil 85 prosent av varmen gjenbrukes. Her er det virkelig snakk om energieffektivisering, og et lønnsomt regnestykke. 

– På Maxbo Sinsen en det en stor og uisolert lagerhall for trelast. Her var det tidligere store, elektriske vifteovner som sørget for oppvarmingen. Med nye vifte­ovner drevet på varmtvann fra varme­pumpen, har denne delen av bygget kuttet to tredjedeler av strømforbruket. 

Redusert nedbetalingstid

Løvenskiold forteller at i tillegg til å oppgradere varme- og ventilasjons­anlegget er det blant annet installert nye leddporter som slipper ut mindre varme, halogenbelysningen er byttet med LED, og det er montert en ny varmluftsgardin i hovedinngangen til varehuset. 

– Selv om vi kunne installert en rimeligere løsning, valgte vi opplegget til GK. Dette var det mest energieffektive systemet, som vil vare i mange år. Med dagens strømpris korter vi dessuten nedbetalings­tiden på anlegget med flere år. 

Optimaliserer driften

– Anlegget kvalifiserer også til Enova-støtte. Her er det ikke nok med varmepumper og LED-belysning. Enova stiller dessuten krav til behovsstyring, dokumentasjon, energiledelse og sentral driftsstyring. 

– Alt dette har vi gjort på Maxbo Sinsen. 12 energimålere installert på ventilasjons­komponenter, vifter og kjølemaskinen overvåker kontinuerlig systemet via det skybaserte SD-anlegget. 

– Vi gikk fra null energidata på bygget til full oversikt over det tekniske anlegget.Driften blir stadig optimalisert, blant annet med behovs- og døgnstyring. 

– Neste trinn er solceller på taket for egen­produksjon av solenergi. Slik er også planen for de neste Maxbo-varehusene. Først å kutte energisløsingen. Deretter å tenke selvforsyning av solenergi. Akkurat som på pilotprosjektet på Sinsen. 

Les mer om følgende emner: