Skal øke interessen for samferdselsprosjekter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal øke interessen for samferdselsprosjekter 

– Som en del av arbeidet vårt med å øke interessen for å arbeide med elektriske installasjoner på samferdselsområdet var 16 læringer i forrige uke på befaring i Bragernestunnelen i Drammen. Her samarbeider vi med Viken fylkeskommune, sier daglig leder Frank I. Guneriussen i Elektrofagenes opplæringskontor Buskerud (ELFOB).

Elektrofagenes opplæringskontor Buskerud og Viken fylkeskommune inviterte i forrige uke læringer til befaring av Bragernestunnelen i Drammen. Dette er et av mange tiltak for å øke interessen for å arbeide med elektriske installasjoner på samferdselsområdet Foto: Geir Danielsen, Viken fylkeskommune

– Målsettingen er at de utdanner seg til dyktige elektrofagfolk som kan installere, drifte og vedlikeholde elektriske installasjoner på vei-, bro- og tunnelprosjekter. 

Geir Danielsen, prosjektleder for oppgraderingen av Bragernestunnelen i Drammen i Viken fylkeskommune, fremhever at det er et stort behov for elektrofagfolk på dette området.  

– Ved å vise frem litt av det vi driver med, håper vi å vekke interessen blant lærlingene. Opplæringen i elektrofagene er i stor grad rettet mot næring og privat sektor. På samferdselsområdet er det egne krav. Dette er kunnskap som får liten plass i elektrofagutdanningen. Derfor er samarbeidet med ELFOB så viktig for oss. 

400 lærekontrakter 

Guneriussen fremhever at ELFOB skal bidra med å heve kompetansen til lærlingene som arbeider i medlemsbedrifter som satser på samferdsel.  

– Blant annet med å lage undervisningsmateriell. 

– Vi er godkjent opplæringskontor for elektrofagene i Viken, Innlandet, Oslo og Vestfold Telemark. For tiden har vi rundt 150 medlemsbedrifter, og administrerer mer enn 400 lærekontrakter. Vi driver blant annet med rekruttering, informasjon til ungdomskoler og videregående skoler, formidling av læreplasser, utplassering og administrering av fagprøver. 

Les mer om følgende emner: