Skal øke kompetansen på ­brannalarmanlegg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal øke kompetansen på ­brannalarmanlegg

– Det er stor interesse for brann­alarmer blant medlems­bedriftene. Derfor har vi laget et nytt nettkurs for personell som skal installere og drifte slike anlegg, sier Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert opplæring i Nelfo.

Med nye nettkurs skal NHO Elektro (Nelfo) bidra til å øke kompetanse­n til elektrofagfolk på brannalarmanlegg

– Finans Norge Forsikringsdrift (FG) har utarbeidet krav til sertifisering av selskaper og personell som skal prosjektere, installere, idriftsette og kontrollere brannalarmanlegg. Disse er beskrevet i henholdsvis FG-790 (kontroll), FG-750 (personell) og FG-760 (selskaper). I samarbeid med FG har vi allerede gjennomført to gratis­webinar for medlemmene med mer enn 800 påmeldte.

– NHO Elektro (Nelfo) har også utviklet et nettkurs for personell som skal bistå sertifiserte elektrofagfolk i arbeidet med drift og kontroll av brannalarmanlegg. Her får deltakerne en grundig gjennomgang av forskrifter, standarder og FG sine regler som gjelder for planlegging, installasjon, dokumentasjon og drift.

– Kurset gir også en kort innføring i brannfysikk, aktive og passive brann­sikringstiltak, og hvordan de påvirker valg av detektortyper og plasseringen av disse. Deltakerne får dessuten oversikt over kravene som stilles til dem som skal installere brannalarmanlegg, hva som kreves av dokumentasjon og hvordan slike installasjoner skal driftes og vedlikeholdes. Kurset, som er tilgjengelig for alle, kan bestilles i Nelfobutikken.

Godt samarbeid

Godt samarbeid. Arve Haug, fagsjef bygning i Finans Norge Forsikringsdrift, fastslår at det er behov for å øke den generelle kompetansen på brannalarmer.

– Vi setter stor pris på Nelfo sitt engasjement for å øke kunnskapsnivået på dette området. Her har vi hatt et godt samarbeid.

Les mer om følgende emner: