Skal peke vei for grønn havvind i Norden

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal peke vei for grønn havvind i Norden

På oppdrag fra Nordisk energiforskning skal kvalitetssikrings- og risikohåndteringsselskapet DNV studere en rekke havvindprosjekter for å se hvordan erfaringer herfra kan tilpasses nordiske forhold.

DNV skal bistå Nordisk energiforskning med å skape et rammeverk for å ta vare på naturen i forbindelse med vindkraftutbygging til havs Foto: Adobe Stock/Ian Dyball

Målsettingen er å utvikle beste praksis for biodiversitet.  

– De neste årene skal det bygges ut mye i Nordsjøen og Østersjøen. Her er det viktig å ha et godt rammeverk for å ta vare på naturen, sier Marte Rusten, prosjektleder og miljørisikoekspert i DNV.  

Olje- og energidepartementet har åpnet to havområder for produksjon av fornybar energi. Dette er Utsira Nord, som ligger vest for Haugesund, og Sørlige Nordsjø II som grenser mot danske havområder. 

Studien skal høste erfaringer fra minst fem nordeuropeiske prosjekter. Denne kunnskapen skal vurderes opp mot nordiske forhold når det gjelder alt fra naturforhold og truede arter til nasjonale politiske føringer. 

Les mer om følgende emner: