Skal produserer hydrogen med kraft fra havvind

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal produserer hydrogen med kraft fra havvind

ABB i Norge leverer automatisering og elektrifisering til et pilotanlegg for energisystemet Deep Purple, som skal demonstrere integrasjon av fornybar kraft i havrommet. Et konsortium ledet av Technip FMC står bak prosjektet.

Energisystemet Deep Purple skal levere fornybar energi fra havvind Illustrasjon/copyright: Technip FMC

Pilotanlegget i Kongsberg skal i første omgang vise at det er mulig å produsere grønn utslippsfri hydrogen fra fornybarkilder som havvind med vann-elektrolyse, lagre overskuddsenergien (hydrogen) og produsere strøm fra denne med brenselceller. 

– Anlegget skal teste ulike scenarier for bruk av fornybar energi til hydrogenproduksjon. Dette vil gi erfaringer vi kan bruke i vår videre fornybarsatsing, sier Terje A. Løver, prosjektleder for Deep Purple Pilot i Technip FMC. 

Deep Purple skal produsere energi fra havvind til blant annet offshore-installasjoner, fjerntliggende øyer og bunkring av hydrogenbaserte fartøy. 

– Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart energisystem. Deep Purple er viktig for det grønne skiftet og økt bærekraftt. Derfor er det stor stas å delta med vår teknologi og kompetanse, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. 

Pilotanlegget omfatter blant annet en simulert vindpark, elektrolyserør, batterier og brenselceller. 

Deep Purple Pilot-konsortiet består av Technip FMC, Vattenfall, Repsol, Slåttland, NEL, Umoe Advanced Composites, DNV, Sintef, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Energy Valley, Ocean Hyway Cluster, GCE Ocean Technology, ABB og Innovasjon Norge, som også bidrar med økonomisk støtte. 

Les mer om følgende emner: