Skal redusere utslippet med 90 prosent 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal redusere utslippet med 90 prosent 

Skarv Shipping Solutions får 130 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge tre utslippsfrie lasteskip.

De nye fartøyene til Skarv Shipping Solutions får batterier, ammoniakkmotor, rotorseil, elektrisk lasthåndtering og energibesparende skrogdesign. Illustrasjon: NORDWEST3D

Sammenlignet med tilsvarende tradisjonelle fartøy har de en potensiell utslippsreduksjon på 90 prosent. Dette skal selskapet oppnå med batterier, ammoniakkmotor fra Wärtsilä, rotorseil, elektrisk lasthåndtering og energibesparende skrogdesign. 

– Enova-støtten har stor betydning for ambisjonene våre om et reelt grønt skifte i skipsfarten. Dette vil fremskynde prosessen vi har detaljert i vårt veikart for nullutslipp, sier styreleder Jan Petter Slethaug i Skarv Shipping Solutions.  

Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova fremhever at de støtter selskaper som går foran.  

– Ammoniakk har en potensiell viktig rolle i lavutslippssamfunnet. Dette prosjektet kan få stor betydning for utslippsfrie fremdriftsalternativer.   

Les mer om følgende emner: