Skal spare næringslivet for 11 milliarder kroner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal spare næringslivet for 11 milliarder kroner

– Det skal være enklest mulig å drive selskaper i Norge, slik at de kan bruke tiden på å skape verdier og arbeidsplasser. Derfor viderefører vi arbeidet med å forenkle hverdagen for disse, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha mer forenkling i næringslivet Foto: NFD

– Innen 2025 er målsettingen å redusere kostnadene til pålagte regler og innrapporteringsplikter med
11 milliarder kroner. Her setter vi i gang et arbeid med praktiske og konkrete forslag. Et vellykket forenklingsarbeid bidrar til å fremme effektiv ressursbruk, styrke konkurransekraften til norsk næringsliv og trygge arbeidsplasser.

Råd fra næringslivet

– Vi skal videreføre det gode samarbeidet mellom offentlige og private aktører. Her skal jeg ha innspillmøter med partene i næringslivet for å finne grepene som kan forenkle hverdagen til små og mellomstore bedrifter på kort sikt. Jeg ønsker særlig innspill på områder der reglene oppleves som tungvinte, og forslag til hvordan selskapene sin dialog med offentlige myndigheter kan gjøres lettere gjennom eksempelvis digitalisering.

En egen arbeidsgruppe med representanter fra Finansdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet skal følge opp innspill fra næringslivet, og være bindeleddet til øvrig forvaltning.

Les mer om følgende emner: