Skal utvikle “fremtidens pasientrom” 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal utvikle “fremtidens pasientrom” 

Innovasjon Norge gir medtech-selskapet Ably Medical i Ålesund et tilskudd på inntil 15 millioner kroner for å utvikle og teste sensorteknologi i sykehus.

DATADREVET PASIENTOMSORG. Ably Medical tilbyr datadrevet pasientomsorg, som skal redusere belastingen på helsepersonell Foto: Ably Medical

– Dette prosjektet har store muligheter i et marked med et stort digitaliseringsbehov. På sikt kan løsningen rette seg mot både sykehus, sykehjem og hjemme­tjenesten, sier adm. direktør Håkon Haugli i ­Innovasjon Norge. 

CEO Mikkel Ingstrup i Ably Medical fastslår at det i Europa er seks millioner sykehussenger, 3,6 millioner sykehjemssenger og 10,7 millioner pasienter som trenger langvarig pleie, de fleste i egne hjem.    – Med økende mangel på helsepersonell er det et stort behov for å effektivisere arbeidsprosesser, uten at den helsefaglige kvaliteten og omsorgen blir svekket. Digitalisering og automatisk innsamling av pasientdata har et enormt potensial for å frigjøre ressurser hos helsepersonell. Sykepleiere bør bruke tiden på pleie, ikke på protokoller, registre og rapporter. 

Digitalisering

– Vi skal digitalisere sykehussengene med sensorteknologi og konnektivitetsløsningen «Ably hub». Hubben skal samle pasient- og prosessdata fra IoT-løsninger og annen sensorteknologi i samme plattform. Dette kan bli en kanal for ny teknologi, nytt utstyr og nye apper i sykehusene.  

– Vi skal tilby datadrevet pasientomsorg som reduserer belastingen på helsepersonell, fastslår Ingstrup, som forteller at selskapet har ansatte i Ålesund, Oslo og München.   

35 millioner kroner

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med tre sykehus i Norge og Tyskland. Løsningen skal integrere tredjeparts­levandører, og utvikles i samarbeid med sengeprodusenten Malvestio i Italia.  

Prosjektet gjelder både utvikling, testing på sykehus, klinisk studie med dokumentasjon av effekter og utvikling av beste praksis. Den totale kostnadsrammen er på 34,36 millioner kroner. 

Ably Medical har tidligere utviklet en smart sykehusseng med et innebygd sensorsystem, og sensormatten «Lyng». 

Les mer om følgende emner: