Skal utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser

Det norske teknologiselskapet Teco 2030 og entreprenøren Implenia Norge har fått 16,5 millioner kroner i Enova-støtte for å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger, som skal bidra til å redusere klimagassutslippene på byggeplasser.

Enova gir 16,5 millioner i støtte til Teco 2030 og Implenia Norge for å utvikle hydrogenbaserte løsninger på byggeplasser

– Med å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, sier konsernsjef Tore Enger i Teco 2030.

Som en del av prosjektet skal selskapet utvikle en brenselcellegenerator med en strømkapasitet på 0,8 MW. Etter planen skal den være klar i januar 2023. Basert på sin erfaring med anleggsarbeid skal Implenia Norge teste generatoren på sine byggeplasser.

Demonstrere ny teknologi

Regjeringen har en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser. Målsettingen er at disse skal være fossilfrie innen 2025. En del av denne strategien er gjennom ulike ordninger å støtte pilotprosjekter økonomisk.

– Dette prosjektet vil fremme og demonstrere ny teknologi som vil bidra til å realisere denne ambisjonen, sier strategidirektør Tonje Foss i Enova.

Adm. direktør Audun Aaland i Implenia Norge tror hydrogen kommer til å spille en viktig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser.

Les mer om følgende emner: