Skal videreutvikle norsk luftfart

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal videreutvikle norsk luftfart

– Regjeringen vil ha på plass rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle norsk luftfart, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som har lagt frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding om norsk luftfart

– Vi skal både ta vare på klima og miljø, de som arbeider i luftfarten, passasjerene, samtidig som virksomheten skal være økonomisk mulig å drifte. Strategien, som tar for seg alle disse områdene, med mål, virkemidler og tiltak, har også et kapittel om droner. 

– Vi vil opprettholde og videreutvikle dagens lufthavnstruktur, bygge ny lufthavn i Mo i Rana og fullføre lufthavnen i Bodø. 

– Regjeringen vil også arbeide for en lav- og nullutslippsteknologi i luftfarten, og vurdere en mulig pilotutviklingskontrakt for å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge. 

– Droner kan utføre komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, reduserte kostnader og klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. Vår posisjon som foregangsland på dronevirksomhet skal opprettholdes. Dette må skje innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet, særlig sett i lys av hendelser den siste tiden med uønsket og ulovlig droneaktivitet. 

Les mer om følgende emner: