Skaper grønn næringsvekst 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skaper grønn næringsvekst 

I fjor ga Innovasjon Norge totalt 9,2 milliarder kroner i støtte til 5 459 utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Ett av selskapene som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i fjor er elbillader-produsenten Easee i Rogaland Foto: Easee

Dette er en økning på nesten 40 prosent fra det forrige «normalåret» 2019, og 26 prosent mindre enn «koronaåret» 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak færre ekstraordinære bevilgninger på grunn av koronapandemien. 

Målt i antall prosjekter som fikk støtte hadde to av fem en positiv miljøeffekt, går det frem av årsrapporten for 2021 til Innovasjon Norge. 

– Det er økt etterspørsel etter løsninger på blant annet havvind, batterier, hydrogen, strømstyringssystemer og løsninger for grønn transport. Dette skaper muligheter for norske bedrifter, og ringvirkninger for verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

– Støtten er også med på å utløse kapital fra andre finansieringskilder. I fjor bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført 31,5 milliarder kroner til viktige innovasjons- og utviklingsaktiviteter. 

Les mer om følgende emner: