Skjerpede krav til belysningsprodukter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skjerpede krav til belysningsprodukter

– Det reviderte økodesign­direktivet til EU stiller krav om reparerbarhet, blant annet for lysarmaturer. Hovedregelen er at det skal være mulig å bytte lyskilder og forkoplingsutstyr, sier rådgiver Oddvin Breiteig i Nelfo.

EU skjerper kravene til belysningsprodukter. Hovedregelen er at det skal være mulig å bytte lyskilder og forkoplingsutstyr i lysarmaturer

– Samtidig fortsetter utfasingen av lite energieffektive lyskilder. De neste som forsvinner er flere typer halogenpærer, og de første generasjonene med CF-sparepærer (Compact Fluorescent Light). Etter 1. september i år er det kun tillatt å selge ut det som er på lager.  

Utfasing av T8 åpner muligheter

- Omsetningsforbudet for T8-lysstoffrør som blir innført i september 2023, får nok større effekt.  

– Disse er mye brukt i kontor- og industri­lokaler. Her finnes det LED-erstatnings­produkter som kan brukes i armaturene.  

– T5-lysstoffrørene er tillatt også etter 2023. Disse kan stå for tur i senere revisjon­er av produktkravene. 

Breiteig sier at reparerbarhetskravet har spesiell betydning for kombinasjons­produkter, eksempelvis i møbler med innebygd belysning.  

– I mange slike produkter er det ikke mulig å bytte lyskilden. Møbler blir kastet i stedet for å reparere dem. EU vil ha slutt på dette sløseriet. 

– Kravene sier også noe om hva forbrukerne selv kan reparere, og hva som krever kvalifisert personell. Dette fremgår av den tekniske dokumentasjonen som følger produktet.  

– I de reviderte kravene er det også begrensninger mot å manipulere ytelsen med programvare. Dette skal hindre at et produkt blir kraftigere enn ­opprinnelig godkjent, som vil føre til både høyere energi­bruk og kortere levetid. 

Bevissthet om merkeansvar

– Dessuten kommer det reviderte krav for energi­merking av belysning, og andre elektriske produkter.  

– Det er så mange produkter som opp­fyller kravet for energimerke A, at det er gått inflasjon i antall plusstegn bak bokstaven. Derfor er energimerkeskalaen reskalert tilbake til A-G. Denne gjelder fra 1. september i år. Dessuten er det standardisert at energimerket skal inneholde en QR-kode for mer detaljert produktinformasjon. 

– Det viktigste å merke seg for elinstallatørene er at produsentene er ansvarlige for energimerkingen. De skal sørge for at etiketter og produktdatablad er korrekte, og at det finnes teknisk dokumentasjon som bekrefter dette.  

– Produsentene er også ansvarlige for produktsamsvarserklæringer når det gjelder belysningssystemer som inkluderer styringskomponenter. 

– Som forhandler av belysningsprodukter til sluttbrukere, skal elinstallatøren vise energietiketten i salgsmateriell og eventuelt i nettbutikk. 

Langvarig materialmangel kan gi tregere utfasing

Breiteig opplyser at de reviderte økodesignkravene ble innført i EU 1. september i år, mens de fortsatt blir behandlet i EØS-landene.  

– Det tar alltid noe tid med vedtakene som skal gjøres her, etter at regelverket er innført i EU. Siden det europeiske markedet i så stor grad er felles, har dette mindre betydning. Det gjør at landene forholder seg til EU-fristene.  

– Får den globale materialmangelen betydning for hvordan landene følger direktivene?  

– Blir mangelen langvarig, slik at dette får betydning for tilgjengeligheten på erstatningsproduktene, kan utfasingen ta lengre tid. Jeg tror risikoen for det er liten. 

Les mer om følgende emner: