Skjerper miljøkravene i offentlige anskaffelser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skjerper miljøkravene i offentlige anskaffelser

– Selskaper som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere ønsker strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, eksempelvis med å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (t.v.) og næringsminister Jan Christian Vestre besøker byggingen av nye Tøyenbadet i Oslo Foto: Klima- og miljødepartementet

Riksrevisjonen sine undersøkelser viser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen, og fremme klimavennlige løsninger.

– Denne sektoren spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. I fjor kjøpte disse aktørene varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og løfte frem nye og mer bærekraftige næringer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de siste årene. Her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å skjerpe regelverket på dette området.

Regjeringen har tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsene i regelverket på dette området kan endres. Målsettingen er at dette skal bli en integrert del av anskaffelsespraksisen.

Forslagene er på offentlig høring frem til 8. mars 2023.

Les mer om følgende emner: