Skyfri himmel for solenergi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skyfri himmel for solenergi

– I vår siste solundersøkelse, der vi blant annet kartlegger aktiviteten til medlemsbedriftene på solkraft, svarer 52 prosent at de satser på dette markedet. Det er flere enn sist gang vi spurte i 2020, sier Marie Kolderup, fagsjef elektroteknikk i Nelfo.

Blant annet krig og økte energipriser og Enova-støtte gjør at stadig flere satser på solcelleanlegg for å sikre egen energiforsyning

– Mens antall selskaper som tilbyr sol­celler er økt med nesten 13 prosent, har 88 prosent flere installert anlegg.

– I fjor leverte de fleste færre enn ti. Samtidig har andelen som installerte 10-50 anlegg doblet seg i forhold til undersøkelsen i 2019. Mesteparten av solcellene er installert i privatboliger, etterfulgt av næringsbygg og fritidsboliger.

Se tallene fra undersøkelsen.

60 milliarder i 2030

– Krigen i Ukraina har vist hvor viktig det er å satse på fornybar energi. Dette gjelder blant annet sol, der utbyggingen i mange europeiske land er kommet mye lenger enn i Norge. Her i landet er det heller ikke bygget en eneste solpark.

– Solenergiklyngen har laget et veikart, som anslår at solenergibransjen i Norge i 2030 kan sysselsette 10 000 årsverk, med en omsetning på 60 milliarder kroner. Oppslag i media den siste tiden om rekordstore ordrebøker hos solenergiselskapene og kjempemangel på elinstallatører til å montere anleggene, viser at markedet er i sterk vekst. Blant annet trenger Otovo hundre nye elinstallatører for å kunne levere det kundene har bestilt.

– Dessuten har skyhøye strømpriser i vinter, diskusjonene rundt innføringen av en ny effekttariff, og at Enova har økt støtten til privatpersoner som vil satse på solenergi til 47 500 kroner, gjort slike anlegg svært aktuelle. Stadig flere vil sikre energiforsyningen, med å produsere og lagre den selv. Her er det mange oppdrag å hente for Nelfo-bedriftene.

– 52 prosent av medlemmene har tatt grep for å konkurrere på solenergi. Med tanke på hvor mye solkraft som skal bygges ut, er det et stort markedspotensial for resten.

Kompetanseheving

Kolderup forteller at Nelfo skal hjelpe medlemmene med å komme seg inn på solenergimarkedet.

– Vi tilbyr både en dokumentasjonspakke og en installasjonsveileder for solcelleanlegg, klasseromskurs, nettkurs og webinarer.

– Dokumentasjonspakken er blitt en bransjestandard. Den kan alle bruke gratis. Det er ulik praksis for å dokumentere slike installasjoner. At aktørene bruker én standard vil skape en mer seriøs bransje. Dessuten er det mye å spare på å gjøre dette riktig første gang. Vi har ikke hørt om noen brukere av dokumentasjonspakken som har fått avvik på anleggene.

– Vi får mange henvendelser. Både fra elinstallatører som allerede satser i solenergimarkedet, og selskaper som vurderer å gå inn. Flere hundre har deltatt på nettkursene. Vi har også kjørt en rekke webinarer om dokumentasjonspakken. Samtidig har mange lastet ned veilederen.

På spørsmål om hvordan tilbudet skal videreutvikles, svarer Kolderup at dette er en kontinuerlig prosess.

– Eksempelvis er veilederen, som ble publisert første gang i januar 2020, oppdatert fire ganger. Jeg oppfordrer brukerne til å komme med innspill om endringer og ønsker. Vi er opptatt av at de skal være med på å utforme disse verktøyene, slik at de kan bruke de optimalt.

– Også i Elektropodden snakker vi jevnlig om solenergi.

Se alle episodene her.

Det vil også være seminarer hver dag om solenergi på Eliaden.

Les mer om følgende emner: