Smartere togstyring

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Smartere togstyring

– I løpet av de siste årene har vi etablert oss som en stor teknologileverandør for offentlig transport i Norge på signal­anlegg og trafikkstyringssystemer, sier Nils Holm Toverud, leder for Thales i Norge.

Signalsystem for tog

Thales moderniserer signal- og trafikkstyrings­systemer på det norske jernbanenettet Foto: Thales

– Vi er med på mange av de mest krev­ende prosjektene, blant annet Follo­banen. 

– I 2012 fikk vi en kontrakt med Bane Nor om å levere nye signalløsninger på norske jernbaner. Vi har levert signalsystemet SignAn på Høvik stasjon, Sandnes stasjon, Stavanger stasjon og Orstad-tunet. Dette gjelder også de nye linjene fra Holm til Nykirke, Farriseidet til Porsgrunn i Vestfold, Langset til Kleverud langs Mjøsa, Ski stasjon som inngang til Follotunnelen og den nye Ulriken­tunnelen mellom Arna og Bergen.  

– Norge skal ta i bruk det digitale ERTMS-systemet for trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet. Målsettingen er å innføre det på alle hovedbanelinjene innen 2035. Thales leverer den delen av systemet tog­lederne bruker for å planlegge og styre togavviklingen (TMS). 

Les mer om følgende emner: