Smittevern må bli del av risikovurderingen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Smittevern må bli del av risikovurderingen

– Før 12. mars i fjor var ikke smittevern en del av statlige virksomheter sine daglige risikovurderinger. Det siste året har vist at det må det bli, sier adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Forretningsbygg

Statsbygg fastslår at nye kontorlokaler må være fleksible og tilrettelagt for smitteverntiltak Foto: Laila Sandvold Macdonald

I en rapport om kontorbygg og pandemier fastslår selskapet at fleksible kontorbygg, sensorer og trafikklysmodeller er blant tiltakene som kan hindre smittespredning på arbeidsplasser.

Dette er den siste av tre delrapporter Statsbygg har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hoveddelen består av en sjekkliste med anbefalte tiltak for ansatte sin arbeidsvei og -dag. Den ser på bruk av kontorbygg og hjemmekontor. I tillegg drøfter den forhold som ventilasjon, sensorteknologi og avgrensing av fellesarealer som møterom, kantiner og sosiale soner.

Rapporten legger vekt på at fleksibilitet blir viktig ved bygging og innredning av fremtidens kontorbygg. Blant annet bør det være mulig å endre avstanden mellom pultene. En annen problemstilling er hvor mange som skal møte opp fysisk i en situasjon der smitterisikoen øker.

Les mer om følgende emner: