Sol gir rask fornybar energi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sol gir rask fornybar energi

– Solenergi må få en mer sentral plass i Energikommisjonen sitt arbeid. Slike anlegg kan installeres raskt uten lange og tunge beslutningsprosesser, sier sier adm. direktør Thor Christian Tuv i solenergiselskapet FUSen.

30-50 TWH. - Olje- og energidepartementet må komme med nye regler som i sterkere grad favoriserer solenergiutbygging. På norske tak alene er det et energi potensial på 30-50 TWh, sier adm. direktør Thor Christian Tuv i solenergiselskapet FUSen

– Etterspørselen etter slike løsninger øker kraftig både hos eiere av boliger og næringsbygg.Innen 2030 kan solenergibransjen levere 7-10 TWh. Denne utbyggingen skjer uten naturkonflikter og tunge høringsrunder i komiteer og utvalg. På norske tak alene er potensialet på 30-50 TWh.  

Regelverket henger etter

Tuv mener regelverket henger etter, og favoriserer eksisterende energisystemer.  

– Dette kan endres med ­strømdeling på gårds- og bruksnummer, slik at huseier kan dele strøm med naboen fra nettet. Dagens praksis er at huseier betaler nettleie og strømavgift for solenergien som leveres i nettet og til naboen. Når strømmen hentes tilbake betales det på nytt avgifter og nettleie. Slik kan det ikke være. Solenergien må slippes løs, og stimulere til rask utbygging. Alle er enige i at målsettingen er mer ren og billig energi. 

Allerede tilgjengelig

– Skyhøye strømpriser i vinter har aktualisert behovet for fornybar energi. Da kan ikke regelverket torpedere solkraftsatsingen. Norsk næringsliv og boligeiere vil bidra til at Norge når sine fornybare energiambisjoner. Solkraft er det beste alternativet til å redusere galopperende strømpriser.  

– Mens det tar mange år å bygge vindkraft til havs, er solenergi allerede tilgjengelig i markedet. Her må Olje- og energidepartementet komme med nye regler som i sterkere grad favoriserer utbygging av solenergi.  

Skal se på solenergi

Spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi er medlem i den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen.  

– Solenergi er et av områdene vi skal se på. Solcellefabrikker i Glomfjord, Årdal, Kristiansand og Grenland har vært viktige for utviklingen av solkraft på verdensmarkedet. Med stadig reduserte priser kan dette bli et supplement til norsk kraftproduksjon. Vi skal se på alle støtteordninger, slik at solenergi kan bli et reelt alternativ for norske strømkunder.   

Må kombinere sol, batterier og smarte bygg

Adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo sier at sol blir en viktig del av energi­miksen.  

–  NVE regner med at det blir produsert 7 TWh solkraft i 2040. Dette er altfor konservativt. Flere prognoser anslår 7-10 TWh i 2030. Selv om det er veldig bra at Enova har økt støtten for å ­installere solcelleanlegg, burde den vært mye høyere for å få flere til å satse.  

– Å gjøre dagens næringsbygg smarte har et sparepotensial på 13 TWh. Sammen med solenergi­ gir dette tilgang på 23 TWh. Dette trenger Norge med strømpriser som skyter i været fra dag til dag. Nelfo forventer at solkraft vil øke kraftig. Her kan kombinasjonen av sol, batterier og smarte bygg bidra til å redusere strømutgiftene. 

Bedre kraftbalanse

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener solcelleanlegg på tak og fasader kan bli en viktig del av fornybarsatsingen, og bidra til å redusere strømforbruket i eneboliger og borettslag.  

– Dette vil bedre kraftbalansen og redusere prisen på elektrisk kraft til forbrukere. Økt satsing på solkraft, havvind og modernisering av vannkraft vil bidra til mer forutsigbare strømpriser.   

– For små og mellomstore bedrifter er solcelleanlegg en lønnsom investering. Flere store selskaper tilbyr leasing av slike installasjoner.  

Strategisk ressurs

– Energi er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til rene markedsmekanismer. Dette skal Energikommisjonen se nærmere på.  

– Norge må sørge for at det er overskudd av energi, der tilbudet er større enn etterspørselen. Bruken av vannressursene må reguleres bedre. Med kun å eksportere energi vil vannmagasinene raskt gå tomme, slik at Norge mister sin reservekraft. 

– Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbare og stabile strømpriser. Ingen kan leve med at disse seksdobles over natta. Her kan sol bli et viktig bidrag til å redusere strømregningen. 

Konfliktfri fornybar kraft

Adm. direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen sier at myndighetene ikke har fått med seg at solenergi er den raskest voksende og mest konfliktfrie fornybare kraften i Norge. 

– Kunnskapen om solenergi er mindre i Norge enn i Danmark og Sverige, som har betydelig større utbygging av solenergi. Vi forventer at Energikommisjonen vurderer solenergi som en viktig del av fornybarsatsingen.  

– Vi er glade for Enova har økt støtten til privatpersoner for å installere solceller til 47 500 kroner. Den er viktig for at flere velger solceller på tak og fasader.  

Les mer om følgende emner: