Solcelleanlegg på nesten 1 000 000 kWh

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Solcelleanlegg på nesten 1 000 000 kWh

På taket og deler av veggpartiet på den 11 000 m² store Ramirent-bygningen på industriområdet på Gran i Ytre Enebakk skal det monteres 1 900 solcellepaneler. Enebakk Avis skriver at anlegget skal produsere rundt 930 000 kWh i året.

- Bruk av solceller er en viktig del av hvordan vi ønsker å fremstå, sier HUB direktør Ingeborg Beate Svanes i Ramirent Norge og daglig leder Carsten Pieper i Ramirent på Gran Foto: Gro Arneberg Thoresen

Pareto Alternative Investments, som eier bygget, satser millioner av kroner på solceller på sine eiendommer på Østlandet. 

– Dette går rett inn i vår tankegang om sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraft. Gran-avdelingen er den første der vi bruker slik teknologi. Vi regner med å ta i bruk egenprodusert solstrøm i oktober i år, sier HUB direktør Ingeborg Beate Svanes i Ramirent Norge og daglig leder Carsten Pieper i Ramirent på Gran. 

– Solcelleanlegget vil dekke rundt 40 prosent av vårt årlige strømforbruk. Samtidig vil vi spare 133 tonn CO₂-utslipp, forteller Pieper. 

– På avdelingen på Gran der det er 58 ansatte reparerer og vedlikeholder vi byggmaskiner som driller, sager, pumper og transportbånd, byggvarmemaskiner som går på biodiesel og strøm, og elektroutstyr som eksempelvis trafoer som blir brukt på byggeplasser.  

Svanes fremhever at det skal lønne seg å leie.  

– Dette er bærekraftig og god sirkulær­økonomi. Solceller forsterker denne filosofien. Også Ramirent-avdelingene på Stord og i Haugesund vurderer slike anlegg. At vi gjør noe for miljøet som samtidig er kostnadseffektivt, er en vinn-vinn-situasjon. Bruk av solceller er en viktig del av hvordan vi ønsker å fremstå. 

Montering i gang

OneCo, som er i gang med å installere anlegget, har en rammeavtale med Pareto Alternative Investments om å montere solceller på eiendomsselskapet sine bygg. 

Ferdigstilt nesten 20 000 kWp

Til Enebakk Avis sier Henrik Bull Svarva i Pareto Alternative Investments at solceller er blant de mest effektive tiltakene for å redusere CO₂-utslipp på bygg, og bidra til det grønne skiftet.  

– Ambisjonen er å installere anlegg på alle våre eiendommer der det er teknisk mulig. I Norge forvalter vi 50 ­eiendommer på totalt 510 000 m². Hoveddelen er logi­stikkbygg på Østlandet. Disse har store flate tak som passer godt til solcelle­anlegg. Potensialet er beregnet til nesten 50 000 kWp. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 40 millioner kWh. Innen høsten i år har vi ferdigstilt nesten 20 000 kWp. 

Eget fond

– Vi har også etablert et nytt fond som skal tilby finansiering, drift og vedlikehold av storskala solcelleanlegg på bygg til gårdeiere og leietakere i Norden. Dette er et godt tiltak for å legge til rette for mer fornybar energi.

Les mer om følgende emner: