Solcelleanlegg på tak og fasader gir god strømproduksjon

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Solcelleanlegg på tak og fasader gir god strømproduksjon

For 1 år siden installerte Bjørn Thorud, seniorrådgiver og ansvarlig for solenergi i Multi­consult, solceller på taket på familiens energipositive hus. På de kaldeste vinter­dagene i år produserte anlegget inntil 30 kWh.

FASADER MEST EFFEKTIVE. Solcellene i fasaden på anlegget til Asko Hedmark gir mer solenergi per m2 enn solcellepanelene på taket

– Selv når det er kaldt er solcellene effektive. Huset produserer mer strøm enn vår familie på fem bruker på 1 år.  
– Solcelleanlegget er en god investering. Vi bruker energien til å dusje om morgenen, vaske klær og lade elbilen. Strømmen vi ikke bruker selger vi på nettet. Vi bruker mest strøm på dagen. Det passer godt med solenergiproduksjonen, spesielt med tanke på at vi har hatt hjemmekontor.  

Fasader produserer mer strøm

På anlegget til matvaredistributøren Asko Hedmark er det installert solceller både på taket og i fasaden. I vinter hadde selskapet rekordstor energiproduksjon fra sistnevnte. 
– Sammenliknet med januar og februar fra 2018 til 2021, var produksjonen i år 23 prosent høyere enn gjennomsnittet og 46 prosent høyere enn i 2018. I vinter­månedene i år ble det produsert 124 prosent mer solenergi per m2 fasade enn fra solcellene på taket, sier daglig leder Thor Christian Tuv i sol­celle-leverandøren Fusen Tuv. 

Forventer sterk vekst på integrerte solceller

 Thorud, som har arbeidet med solteknologi i 12 år, har prosjektert flere installasjoner med integrerte solceller i fasaden.  
– Slike anlegg fungerer best med lav sol, slik det er i Norge om vinteren. Solstrålene treffer panelene vertikalt. Dette, kombinert med lave temperaturer og mye refleksjon fra snøen, øker produksjonen betydelig.  

– Vi forventer sterk vekst i bruken av integrerte solceller. Årsaken er at prisen på fasader med og uten solceller er omtrent like. Spesielt sammenlignet med mange av de vedlikeholdsfrie materialene som brukes i dag. I prosjekteringen og installasjonen av solcelleanlegg må det tas hensyn til byggetekniske krav. Blant annet må forskriftene for glass i fasader oppfylles. 

Stort potensial
30 TWH. – Solceller på eksisterende fasader og tak i Norge kan gi 30 TWh strøm, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen
Stort potensial

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen opplyser at det i fjor ble laget et eget veikart for solkraft frem mot 2030. 

– Det viser at solceller på eksisterende fasader og tak i Norge kan gi 30 TWh strøm. Dette sier noe om potensialet. I 2030 anslår NVE at private husholdninger i Norge vil bruke 39 TWh. 

Fra fossilt til fornybart

Adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo fremhever at riktig utnyttelse av solkraft kan redusere effekt­toppene når termometeret kryper ned mot 20 minus. 

– Både nasjonalt og globalt har bruken av solstrøm vokst sterkt de siste årene. Prognosene tyder på at denne utviklingen fortsetter de neste tiårene. Det grønne skiftet gjør at investeringer flyttes fra fossile til fornybare energikilder. Dette er et marked der elektrobransjen kan oppnå stordriftsfordeler.  

KUTTER EFFEKTTOPPER. – Riktig utnyttet kan solkraft redusere effekttoppene når termometeret kryper ned mot 20 minus, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo 
Utbredt misforståelse

Etter hvert som Norge blir elektrifisert, tror Thorud solkraft blir enda mer attraktivt.  
– Å bruke hustak og fasader til å produsere slik strøm kan redusere store ­investeringer og oppgraderinger av strømnettet. I nye bygg tror jeg det blir krav om å installere solceller. Det er misforstått at solkraft i Norge ikke lønner seg.  

– Mengden solinnstråling spiller ikke så stor rolle. Det er forholdet mellom installasjonskostnader og strømpris som har betydning for lønnsomheten. Når installasjonskostnadene synker nok, blir solceller lønnsomt i Norge til tross for lave strømpriser og mindre sol. For å erstatte fossil energi med fornybar energi, må solenergi kombineres med vind- og vannkraft. Dette kan sikre omstillingen til lavutslipps-samfunnet.  

Les mer om følgende emner: