Solkraft kan bli større enn vannkraft 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Solkraft kan bli større enn vannkraft 

Ifølge Multiconsult kan solkraft bidra til å dekke store deler av Norge sitt økte energibehov.

Multiconsult mener at om hele potensialet blir utnyttet, kan solkraft passere vannkraft Foto: Laila Sandvold Macdonald

På oppdrag fra Solenergiklyngen har selskapet laget rapporten «Norsk solkraft 2022 – innenlands og eksport».  

– Den beskriver et betydelig potensial i bygg. Dette er anlegg som ikke tar en meter urørt natur. De lager hverken støy eller er visuelt forurensende. Energien produseres der den brukes, og reduserer nett-tap av kraft som ellers må fraktes over store avstander, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.  

199 TWh solkraft

Rapporten viser at om hele potensialet for sol på bygg, i tillegg til jordbruksareal som er ute av drift, parkeringsplasser og avsluttede deponier blir utnyttet, kan solcelleanlegg årlig bidra med totalt 199 TWh. Til sammenligning blir det årlig produsert 138 TWh vannkraft i Norge. 

Solkraftproduksjon i bygninger kan dekke NVE sitt forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030 på 39 TWh. 

Multiconsult sine beregninger viser at potensialet for solstrømproduksjon er langt større enn energimengden som blir brukt.  

– Det er kun snakk om hvordan det kan bygges nok anlegg til å fange kraften som trengs, sier Kopstad Berentsen.

Les mer om følgende emner: