Spår gullalder for batteriindustrien

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Spår gullalder for batteriindustrien

Batterinæringen i Norge står i startgropen for det mange sammenligner med oljeeventyret på 1970-tallet.

BATTERIFABRIKK. Fullt utbygd vil batterifabrikken til Morrow i Arendal ha mer enn 2 500 ansatte. Årlig skal den produsere energibehovet til mer enn 700 000 elbiler Illustrasjon: Morrow Batteries

Siden 2018 er etterspørselen etter batterier nesten tredoblet. De neste åtte årene kan det globale markedet bli inntil 20 ganger så stort. 

2022 kan bli gjennombruddsåret i Norge. Blant annet har store batterifabrikker startet, eller vil snart starte produksjon. Blant disse er Morrow, som har finansiert det første byggetrinnet av fabrikken i Arendal. Den skal være i drift mot slutten av 2023, med en årlig produksjonskapasitet på 1 GWh. Når fabrikken er ferdig utbygd i 2028, skal dette øke til 43 GWh. Det tilsvarer energibehovet til mer enn 700 000 elbiler. 

Enova på banen

Også Enova er opptatt av å øke batteribruken. Blant annet gir de 83,4 millioner kroner i støtte til slike løsninger i ni fartøyer i maritim sektor. Dette gjelder både offshorevind-fartøy, fiskebåter og containerskip.  

Enova fremhever at disse prosjektene vil gi verdifull erfaring, og at det kommer flere batterifartøy i drift. Dette er viktig for at teknologien skal bli et konkurransedyktig alternativ til sjøs. 

7 000 arbeidsplasser

Rapporten «Kompetansebehov i batteriindustrien», som er utarbeidet av Norsk Industri i samarbeid med blant andre LO, Prosess 21 og representanter for batteribransjen, anslår at det i løpet av kort tid er behov for 7 000 slike arbeidsplasser i Norge. 

– Mangelen på fagfolk blir løst med å hente kompetanse i Asia. Det er begrenset hvor mange de er, og hvor lenge de blir i Norge. Samtidig er det mange i Europa som vil ha tak i disse spesialistene. Derfor er Norge nødt til selv å utdanne kompetent arbeidskraft raskest mulig, sier professor Ola Nilsen ved Kjemisk institutt ved UiO til Titan.uio.no. 

HR-sjef Birgitte Konstanse Skjefstad ved batterifabrikken til Freyr i Mo i Rana forteller at de samarbeider med flere ­universiteter for at studentene skal bli kjent med bransjen.  

– Så langt vi har kapasitet gir vi veiledning til masteroppgaver. På sikt skal vi dessuten tilby sommerjobber, og veiledning til oppgaveskriving. 

Batteristrategi

Også regjeringen ser store muligheter. I sin nye batteristrategi er målsettingen at Norge skal bli ledende på dette området, og tiltrekke seg de store gigafabrikkene. 

– Innen 2030 kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer, og omsette for minst 90 milliarder kroner. Den globale etterspørselen øker raskt. I dette kappløpet har Norge svært gode forutsetninger for å lykkes, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

– Landet kan ta internasjonale markedsandeler i hele verdikjeden fra bærekraftig utvinning av mineraler til battericelleproduksjon og resirkulering av batterier.  

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsingen, samtidig som staten stiller opp med en kraftfull verktøykasse. Dette gjelder alt fra ren og rimelig fornybar energi, attraktive nærings­arealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, til støtte til vertskommuner og lån, garantier og egenkapital.  

Staten blir eier

– Eksempelvis går staten gjennom Siva inn som deleier av det første byggetrinnet av batterifabrikken til Morrow i Arendal. Av en kostnadsramme på 480 millioner kroner, bidrar Siva med mer enn 320 millioner kroner.  

– Med tanke på at dette er et internasjonalt kappløp stiller regjeringen opp. 

Høye miljøkrav

Vestre fremhever at den norske batterinæringen skal være ledende på klima, miljø og bærekraft.  

– Ren fornybar energi gjør at ingen land kan produsere batterikomponenter med lavere klimaavtrykk. Norge skal også være ledende på sirkulære løsninger, resirkulering og gjenbruk, og forskning og utvikling av nye og mer miljøvennlige batteriteknologier som kan produseres med lavere energiforbruk.  

STORT MARKED. – Med tanke på at stadig flere monterer solceller, øker også behovet for å lagre strømmen på batterier. Her er det et stort marked for medlemsbedriftene, sier Marie Kolderup, fagsjef elektroteknikk i Nelfo 

Følger med på utviklingen

Marie Kolderup, fagsjef elektroteknikk i Nelfo, følger nøye med på utviklingen på batteriområdet.  

– Med tanke på at stadig flere monterer solceller, øker også behovet for å lagre strømmen på batterier. Her er det et stort marked for medlemsbedriftene.  

– I Europa anslår Solar Power Europe at innen 2025 vil antall hjemmebatterier øke med 400 prosent. Dette antyder hvor stort dette markedet kan bli. 

– Dessuten har de høye europeiske strømprisene økt interessen for batterier. Materiellmangel og distribusjonsproblemer på grunn av koronapandemien og krigen i Ukraina kan påvirke denne utviklingen. Sistnevnte har også ført til at flere ønsker å være mer selvforsynte. 

Samler kunnskap om batteribranner

– Med tanke på spørsmål om blant annet hvor det er tillatt og trygt å plassere batterier, og hvordan slike rom skal vurderes, publiserte Nelfo høsten 2020 en veileder. Den anbefaler å ikke ha mer enn ett batteri i én bolig. Dette gjelder batterier med en kapasitet på maksimalt 15 kWh, som er det største på markedet.  

– For å gi konkrete anbefalinger har Nelfo og RISE Fire Research (tidligere Sintef brannforsk) branntestet batterier. Testene er utført i laboratoriet til selskapet i Trondheim. Batteriene er levert av Eaton. 

– Vi har blant annet undersøkt hvordan romstørrelsen påvirker en brann. Her er det satt fyr på et batteri i tre rom med ulik størrelse. I et annet forsøk skal romstørrelsen være konstant, mens batteristørrelsen varieres mellom 6, 10 og 30 kWh.  

– Også Drammensregionens brannvesen har vært i kontakt med oss i forbindelse med testene. De er opptatt av å øke kompetansen på slike branner.  

– Med utgangspunkt i disse forsøkene skal vi oppdatere vår informasjons- og kurspakke om batterier med konkrete anbefalinger. 

– Nelfo har laget veilederen for å hjelpe elinstallatørene inn på dette markedet. Både denne, kurs, webinarer, hjemmesider og annet informasjonsmateriell blir fortløpende oppdatert. Dette skal bidra til å øke medlemsbedriftene sitt kompetansenivå på fagområdet.  

Mye brukt

Kolderup fastslår at interessen for batteripakken til Nelfo er stor.  

– Hittil i år er veilederen lastet ned mer enn 1 300 ganger, samtidig som den har gitt flere spinoffs. Medlemmene spør også om hvordan batteriinstallasjoner skal dokumenteres. Her har vi laget en pakke med både nettkurs, webinarer og skjemaer. Disse er lastet ned mer enn 700 ganger. 

Les mer om følgende emner: