Sparer hundretusener på å megle 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sparer hundretusener på å megle 

– Det som høsten 2019 startet som prosjektet mekling.no, endret i 2022 status til Norsk Meklingssenter. Vi har god kapasitet til å bistå parter i både små og store tvister, sier daglig leder Morten Tveten.

TILBYR MEGLING. Norsk Meklingssenter, som har tilgang på 140 meklere og 115 eksperter, kan hjelpe elinstallatører med å løse tvister Illustrasjonsfoto

– Siden starten for tre år siden har vi håndtert drøyt 350 saker. For tiden er 140 meklere og 115 eksperter klare til å hjelpe. Vi ønsker at flere skal bli kjent med våre tjenester.  

– En gruppe som bruker oss stadig mer er kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at vi arbeider med medlemmer i Kommunenes sentralforbund (KS). Spesielt de store bykommunene, som har mange prosjekter i hundremillionersklassen, har begynt å bruke mekling. De mangler ofte kompetansen vi kan skaffe. 

– Vi er opptatt av å kvalitetssikre våre meklere og fagkyndige. Den førstnevnte gruppen må gjennomgå et intensivt fem-dagers kurs med eksamen. Det er utviklet i samarbeid med Juristenes utdanningssenter. Dette er et nokså strengt kurs, med en viss strykprosent. Slik skal det være. Det må være et nåløye å komme gjennom.  

– For de fagkyndige kjører vi et to-dagers kurs i samarbeid med Nito. Her er det ingen eksamen. Målsettingen er å oppdatere ekspertene, gi tilgang til sjekklister og verktøy, og sikre en god forståelse for egen rolle og forventninger fra oppdragsgiverne. 

Velger selv mekler og ekspert

Tveten forteller at Norsk Meklingssenter har en søkbar liste over meklere og eksperter partene kan velge fra. 

– Det har vært viktig for oss å samle alle, slik at det samme tilbudet gjelder for hele landet. Listene vi utarbeider brukes av Standard Norge ved valg av ekspert/oppmann. 

– Norsk meklingssenter driver ikke kommersielt. Vi baserer oss på et kostnadsdeknings-prinsipp. 

– Det kan skje at en av partene i en tvist ikke er innstilt på mekling, eller bruk av ekspert. Her kan vi som nøytral part snakke med dette selskapet, og forklare hva vi kan bidra med og hva dette innebærer. I en mekling må begge parter være villig til å gi noe. Ingen skal «vinne» over motparten. I motsetning til en rettssak, der en dommer avgjør saken. Her kan den ene parten risikere å tape fullstendig. I utenrettslig konflikthåndtering kan vi trekke inn andre forhold som kan løse saken. Dette er umulig i en rettssak.  

– Når partene har bestemt seg for mekling, kan de få hjelp til å finne personene de trenger. 

Oppfordrer elinstallatører til å megle

– Er det mange elinstallatører som har vært part i meklinger hos dere? 

– Det burde være mange flere enn de fem vi hittil har kjørt saker med. Frem mot sommeren skal vi lage et eget opplegg for total- og underentreprenører, der vi skreddersyr løsninger for konflikthåndtering mellom disse.  

– Kan elinstallatører i tvister kontakte Norsk meklingssenter direkte? 

– Ja. De kan også kontakte Nelfo. Deres juridiske avdeling kjenner oss godt. Nelfo, EBA, RIF og MEF representerer entreprenører og rådgivere i Norsk Meklingssenter. Dessuten deltar store offentlige byggherrer og kommuner/fylkeskommuner gjennom KS. 

Arbeider mye med forebygging

Tveten fremhever at å forebygge konflikter er minst like viktig som å løse dem.  

– Dette arbeider vi mye med. Vi tester en modell for større prosjekter med et kickoff-møte med partene før et prosjekt starter. Her ser vi blant annet på risikoområder. Samtidig velger partene mekler og ekspert som kan bistå dem gjennom hele prosjektet, fra start til slutt. Dette gjør vi blant annet med store aktører som Bane Nor og Nye Veier. 

– Dette konseptet må nok videreutvikles. Det er viktig at bruk av mekler eller ekspert/oppmann er med i kontrakten fra starten, og ikke velges bort. Det gir et reelt valg, slik at megling blir mer brukt.  

– Det er store ressurser å spare på mekling sammenlignet med en rettssak. Vi har ikke norske tall på dette. Statistikk fra Sverige viser at en meklingssak i snitt koster 70 000 kroner, mot 500 000-600 000 kroner for en rettssak. I 80-90 prosent av tilfellene løser vi våre saker. 

Les mer om følgende emner: