Sparer oppvarmingskostnader for flere hundretusen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sparer oppvarmingskostnader for flere hundretusen

– Lavere energiforbruk, reduserte kostnader og bekymringsfri drift er fasiten etter at vi installerte varmestyringsløsningen Guard Field Smart. Tidligere var oppvarmingen av våre to fotballbaner kostbar og lite energieffektiv, sier driftssjef Reidar Midtgaard i Odd Ballklubb som har Skagerak Arena som hjemmebane.

Sparer hundretusener. Prosjektleder Niklas Bøe (t.v.) og divisjonsleder Jon Egil Ek i Guard Automation og drifts­sjef Reidar Midtgaard i Odd Ballklubb gleder seg over at oppvarmingskostnadene til fotballbanene på Skagerak Arena er betydelig redusert Foto: Guard Automation

– Før måtte jeg tolke værmeldingen og gjette meg frem til riktige innstillinger. I kalde perioder stod jeg opp midt på natten for å kontrollere at gressmatten hadde riktig temperatur. 

– Under kunstgressbanene er det vannbåren varme. Her er det kritisk å holde minimumstemperaturen. Er matten for kald, blir det litt som å spille fotball på asfalt. På hardt underlag øker også risikoen for skader. I ytterste konsekvens kan det føre til skader og at treninger må avlyses. 

Kostet 1 million

Midtgaard sier at mangelen på varmestyring kostet mye. 

– Før var varmeanlegget enten helt avslått eller stod på full effekt, som ga kostbare effekttopper. På det meste betalte vi 1 million kroner i året for å varme opp de to fotballbanene. Derfor trengte vi en smartere løsning. 

Skybasert styring

Driftslederen kontaktet Guard Automation, som har spesialisert seg på systemintegrasjon, automatisering og smart styring.  

Systemutvikler og prosjektleder Niklas Bøe i selskapet forteller at de i 2019 startet utviklingen av Guard Field Smart, som optimaliserer styringen av snøsmelteanlegg for næringsbygg og oppvarming av kunstgressbaner.  

– Skagerak Arena er blant de første som har tatt i bruk løsningen. Vi har blant annet samarbeidet med astrofysikere for å utvikle beregningsmodeller basert på værmeldingen og termodynamikken i anlegget. Med disse kan vi beregne oppvarmingen på best mulig måte uten sensorer. 

– Det trengs verken tunge investeringer eller installasjoner for å styre varmeanlegg bedre. Vår teknologi sikrer bedre styring av eksisterende varmeløsninger. Vi kobler en hjerne på varme­anlegget, som henter informasjon fra en rekke datakilder i skyen. 

– Systemet analyserer værdata som sol- og vindforhold, temperatur og skydekke, og beregner hvor mye energi som kreves.  

Sparte 600 000 kroner første driftsår

Midtgaard forklarer at han har full kontroll på bakkevarme-systemet. 

– Med mobil, pc eller nettbrett har jeg full oversikt. Det første året løsningen var i bruk ble oppvarmingskostnadene redusert med 600 000 kroner. Før toppåret på 1 million kroner, hadde vi i snitt årlige oppvarmingskostnader på 700 000 kroner.  

Bøe fastslår at mange fotballbaner og næringsbygg har dårlig styring av varme og snøsmelting.  

– Dette fører til at det blir brukt mye tid på å drifte anlegget. Ofte er styringen basert på sensorer i bakken som eksempelvis kan bli skadet ved måking. Dessuten vil slike sensorer detektere oppvarmingsbehovet for sent. Da blir det brukt mer energi enn nødvendig, sier systemutvikleren, som fremhever at Guard Field Smart også passer til gatevarme.

Les mer om følgende emner: