Splitter energikonsern

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Splitter energikonsern

Energikonsernet BKK blir delt i to. Mens nettselskapet fortsatt skal hete BKK Nett, skifter resten av virksomheten navn til Eviny. Sistnevnte, som har en ambisjon om å bli ledende på elektrifisering i Norge, planlegger også satsing i utland

- Vi skal være et fyrtårn i det grønne skiftet i Norge, sier konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny og adm. direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett Foto: Odd Mehus/BKK

Bakgrunnen for delingen er at NVE innen årsskiftet har pålagt energibransjen å gjøre et merkevareskille mellom nettvirksomheten og den kommersielle delen av et energikonsern.

– Eviny skal skape optimisme og nye muligheter, verdier og arbeidsplasser. På denne måten skal vi være et fyrtårn i det grønne skiftet i Norge. På sikt skal Eviny også bli en internasjonal aktør. Her arbeider med vi flere prosjekter, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

– Eviny satser på alt fra vannkraftproduksjon, solenergi, lading av elbiler og elbåter, landstrøm for skip, mobil energi, fjernvarme og kjøling, entreprenørvirksomhet og fiberteknologi til nye planer om havvind i Nordsjøen og hydrogenproduksjon.

Hilland forteller at det nye navnet kombinerer den evige, fornybare vannkraftproduksjonen med innovasjonen som skapes i BKK.

Eviny, som får mer enn 700 ansatte, har virksomhet over hele Norge og eier blant annet 38 kraftverk. Kostnadene med å skifte navn og logo på biler, bygg, ladestasjoner, arbeidsklær og digitale flater er anslått til 40-50 millioner kroner.

Strømnett på 22 000 kilometer

BKK Nett, som er nettselskap for 260 000 kunder i Sunnfjord, Ytre Sogn, Bergensregionen og Sunnhordland, har mer enn 600 ansatte.

– Med et strømnett på 22 000 kilometer er vi et av de største nettselskapene i Norge. Overgangen til nullutslippssamfunnet gjør at vi står foran store oppgaver. I det sentrale strømnettet inn til vår region planlegges en stor kapasitetsutvidelse, sier adm. direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Les mer om følgende emner: