Stadig flere plusskunder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Stadig flere plusskunder

– Ved utgangen av juni i år var det registret 7 808 plusskunder i Elhub. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en økning på 11 prosent. Veksten er noe høyere enn de foregående kvartalene, sier direktør Tore Langset i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Stadig mer solstrøm blir matet inn i det norske strømnettet Foto: Laila Sandvold Macdonald

I juni 2021 matet denne gruppen inn 6 158 MWh. Næringskundene stod for 59 prosent av denne lokalproduksjonen. I snitt matet hver plusskunde nettet med 790 kWh pr. måned. 

97 prosent av plusskundene produserer solkraft. Siden mars 2019 har de som produserer solkraft stått for 86 prosent av plusskundene sin innmating. 

Les mer om følgende emner: