Standard for utslippsfrie byggeplasser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Standard for utslippsfrie byggeplasser

Arbeidet med å lage en norsk teknisk standard for utslippsfrie byggeplasser er i gang. Komiteen, som har medlemmer fra byggebransjen og offentlige etater, bli ledet av rådgiver Bjørn Kummeneje i Norconsult.

En norsk standard skal sette fart på utviklingen av utslippsfrie byggeplasser Foto: Norconsult

For noen måneder siden publiserte Norconsult en podcast, der Kummeneje sammen med prosjektdirektør Ketil Søyland fastslår at utslippsfrie byggeplasser er mulig både i byer og langt fra folk.

– Både gravemaskiner, hjullastere og oppvarmingen av byggeplassen kan driftes helt fossilfritt.

– Midt i byen er det ingen grunn til at anleggsmaskiner ikke skal gå på strøm. Med litt planlegging og relativt små investeringer er det mulig å koble seg rett på det eksisterende strømnettet i byen.

– Selv om det utenfor byene kan være vanskeligere, kan de samme effektene oppnås med biodiesel eller flytende hydrogen. Siden biodiesel er en begrenset ressurs, er det beste å gå rett på elektrifisering også av store anleggsmaskiner.

Utslippsfrie gravemaskiner er testet på tre norske byggeplasser. Dette gjelder Olav Vs gate i Oslo, Oslo storbylegevakt og Biri Omsorgssenter.

Stort potensial

Det er et stort potensial for utslippsreduksjon i byggebransjen. Ifølge byggalliansen.no kalles bygg-, anlegg- og eiendomssektoren ofte 40 prosent-næringen. Bygg bruker 40 prosent av energien i samfunnet og 40 prosent av materialressursene.

Globalt står næringen også for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. Dette regnskapet ser litt annerledes ut for Norge. 90 prosent av energien som brukes til drift og oppvarming av bygg, er fornybar energi, slik myndighetene regner.

Blir indirekte utslipp tatt med (utslipp fra andre sektorer), ser bildet annerledes ut. 40 prosent av alle materialer går til bygg, og 19 prosent av all trafikk i Oslo er bygg- og anleggstrafikk. 50 prosent av utslippene i livsløpet i et bygg skjer ved produksjon og transport av materialer til bygget.

Ifølge byggalliansen.no kan klimagassutslippene reduseres med 40-50 prosent om alle norske byggherrer stiller krav om lavutslippsmaterialer og utslippsfrie byggeplasser.

Les mer om følgende emner: