Sterkt fokus på solenergi og batterilading under Eliaden 2024

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sterkt fokus på solenergi og batterilading under Eliaden 2024

Solenergi og batterilagring har et enormt markedspotensial i Norge. Derfor er det viet stor oppmerksomhet under Eliaden 2024, både i form av utstillere og fagseminarer.

- Selv om det er mye snakk om solenergi for tiden, er Norge fortsatt bare i startgropen. Vi ligger langt etter andre nord-europeiske land, sier prosjektdirektør Svein Bogerud Arnesen.

Først publisert på eliaden.no

– Eliaden skal gjenspeile både dagens og framtidens muligheter for bransjen. Selv om det er mye snakk om solenergi for tiden, er Norge fortsatt bare i
startgropen. Vi ligger langt etter andre nord-europeiske land, sier prosjektdirektør Svein Bogerud Arnesen.

Et enormt potensial

I følge et perspektivnotat utarbeidet av selskapet Energeia, er Norge er et av de få industrialiserte land i dag hvor solenergi ikke bidrar nevneverdig til energiforsyningen. Internasjonalt er vi på en 68. plass med 320 MWpdc installert per 2022 (98 % på tak).

I andre nordeuropeiske land, med likt ressursgrunnlag, er solenergi blitt et viktig bidrag til energiforsyningen på kort tid. Et eksempel er Nederland, hvor solenergis andel av kraftforsyning har gått fra 0 % til 15 % på 8 år. Tallene for Norge per 2022, er til sammenligning 0,1 prosent.

Det forteller om et enormt potensial!

Videre kan vi lese i notatet:
Norge egner seg bedre til produksjon av solenergi enn mange tror. Norge har like høy årlig solinnstråling som deler av Nederland, Tyskland og Belgia, og med tosidige solcellepaneler får vi ekstra effekt av refleksjon fra snø.

Reduserte kostnader

Reduserte investerings- og driftskostnader for solenergi og høye strømpriser bidrar til at etterspørselen er sterkt økende. International Renewable Energy Agency, IRENA, konkluderer med at kostnadene for solenergiprosjekter er redusert med 95 % på et tiår.

Solenergianlegg er i dag den billigste måten å produsere elektrisk energi på globalt. Et regnestykke som i årene framover bli enda hyggeligere etter hvert som energieffektiviteten forbedres gjennom tekniske forbedringer.

Tar vi til sist med at beregninger viser at norsk kraftproduksjon må økes med mellom 10TWh og 50TWh frem til 2030 for å unngå kraftunderskudd og samtidig redusere klimagassutslipp, blir bildet enda tydeligere.

Batterilagring

Også batterilagring som er kompatibelt med solcelleteknologi, er et sterkt voksende marked i Norge. Både fordi det bidrar til å utnytte solcelleanlegget maksimalt og at det gir en sikkerhet ved strømbrudd. Siden strømprisene i Norge etter alle prognoser vil holde seg på et høyt nivå, gir solcellepanel kombinert med energilagring kundene mulighet til å administrere og kontrollere energiforsyningen, bli mer uavhengig av strømnettet og redusere strømregningen.

Selv uten egenprodusert strøm vil batteritilknytning naturligvis gi bygget en stor fleksibilitet ved at man kan lade når strømmen er billigst på døgnet, og bruke av den når strømmen er på sitt høyeste. Energilagring vil trolig innen kort tid bli en naturlig integrert enhet i smarthus-system.

Som et sikkerhetselement, er batterilagring for lengst blitt tatt i bruk i bygg med funksjoner som er avhengig av en konstant strømtilførsel.

Daglige foredrag under Eliaden

Bogerud Arnesen forteller at de vil arrangere daglige foredrag om solenergi og batteri under Eliaden 2024. Nelfo har også utarbeidet en veileder for batterisystemer i bolig, som har fått god oppmerksomhet.

– Det bekrefter at interessen er jevnt stigende, og at stadig flere elektrobedrifter ser på dette som en forretningsmulighet.

Gledelig er det også at stadig flere tilbydere av solenergi – og batterisystemer ser at Eliaden er en viktig markedsplass.

– Installatører utgjør rundt 60 prosent av de besøkende. De kommer nettopp for å snakke med utstillerne og knytte kommersielle nettverk, samt å få faglig påfyll. Det er med andre ord her tilbyderne møter sine distributører, og hvor mange forretningsmessige samarbeid starter. Derfor er Eliaden en selvfølgelig arena å vise seg fram på for stadig flere.

Store forventninger

Vi har tatt en prat med et par av utstillerne av solceller, for høre litt om deres forventninger til Eliaden 2024.

Malmbergs Elektriske er en skikkelig Eliaden-veteran, og blir selvsagt å se også neste år. Selskapets forretningside er gjennom import og distribusjon, uten fordyrende mellomledd å fremskaffe el-produkter fra produsent og innen utvalgte segmenter å posisjonere seg som et ledende handelshus innen elektrobransjen. Malmbergs har egne agenturer og importerer størstedelen av sine produkter, som bidrar til å holde prisene nede.

Selskapets Country manager Ketil Johannessen kan allerede nå love mange gode nyheter, samt installasjonsmateriell, elbilladere og ikke minst deres sortiment innen solenergi på Eliaden 2024.

– Malmbergs ønsker å være en aktuell leverandør av solenergi på det norske markedet, med å kunne tilby beregning og levering av komplette solcelleanlegg. Derfor er Eliaden en naturlig møteplass for å treffe markedet og kundene.

– Eliaden er en arena hvor elektrobransjen kan få med seg alt av nyheter og trender innenfor sin bransje, og som det er viktig både å besøke og å ta del i.

Sunwind vil vise fram nett-tilknyttet solstrøm

– Vi deltar på Eliaden for å vise frem våre muligheter innen nett-tilknyttet solstrøm, og ønsker først og fremst å komme i kontakt med

elektrikerfirmaer som vi kan samarbeide med, forteller Sunwinds tekniske sjef og solcelleekspert Alexander Haug.

Sunwind er en del av det svenske selskapet AB Gylling Co som ble startet opp i 1912. Selskapet ble først etablert i Norge i 1993, og senere i Finland, Sverige og Danmark. Sunwind-gruppen er i dag Nordens største aktør i hytte, grill- og fritidsmarkedet. Sunwind leverer alt du trenger for å installere solcelle på tak i et nett-tilknyttet solcelleanlegg. Et slikt anlegg skal installeres og godkjennes av en autorisert elektroinstallatør, og Sunwind har avtale med flere elektroinstallatører i Norge gjennom nettverket «Grønn Montør».

– Vi søker nå etter flere grønne montører. Dette er installasjonsfirmaer som kan montere solcelleanlegg beregnet på nett-tilknytning. Sunwind står for markedsføringen, og våre eksperter hjelper installatørene med å dimensjonere og planlegge anleggene. Vi lagerfører alt av utstyr og kan både prosjektere og levere anlegg på svært kort tid.

90 prosent av utstillerarealet er beslaglagt

Selv om det fortsatt er et halvt år til Eliaden 2024, er allerede 90 prosent av utstillingsarealet beslaglagt – fordelt på over 200 utstillere.
Det vil si at det begynner å haste for de som fortsatt ikke har meldt sin ankomst.

– Vi har fortsatt noe plass i alle tre hallene. I tillegg har vi ledige utearealer, men det er ingen grunn til å vente for de som ønsker å være med, avslutter Bogerud Arnesen

Les mer om følgende emner: