Stopper mer enn 100 millioner svindeltelefoner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Stopper mer enn 100 millioner svindeltelefoner 

Hvert år taper samfunnet mer enn en halv milliard kroner på digital svindel. For å bidra til å stoppe denne utviklingen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Økokrim og Finans Norge etablert en ekspertgruppe, som ledes av seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

Digital svindel kan redusere tilliten til produkter, og mellom brukere og selskaper som tilbyr viktige digitale tjenester Foto: Gunstein Myre/Nkom

– Etter påtrykk fra oss stopper norske telenetteiere årlig mer enn 100 millioner telefonsamtaler. Anti-svindelsystemene blir stadig bedre. Samtidig samarbeider myndigheter godt nasjonalt og internasjonalt. De menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av svindel er omfattende. Arbeidet for å stoppe dette fortsetter, sier Vallesverd. 

– I fjor rapporterte Finanstilsynet svindeltap i bankene på mer enn 600 millioner kroner. Nesten halvparten av dette var sosial manipulasjon. Dette betyr at ofrene ble lurt til å iverksette en svindeltransaksjon, eksempelvis en kontooverføring. 

Fisker etter informasjon

– SMiShing på SMS, Messenger og Whatsapp og phishing på e-post er gjengangere. Her «fisker» svindlerne etter info, og forsøker å lure ofrene til å trykke på lenker og oppgi informasjon. 

– Det er også mye spoofing eller illegitim manipulering av telefonnummer. Det er nesten alltid utenlandske profesjonelle svindlere som ringer. Numrene som spoofes kan tilhøre uskyldige tredjepersoner.  

Må skape tillit

– Vi frykter at det omfattende svindeltrykket kan gi lavere tillit mennesker imellom, og brukere og selskaper som tilbyr viktige digitale tjenester. Denne tilliten må alle aktører arbeide med for å opprettholde. Derfor er det positivt at enorme mengder svindelforsøk stoppes av teleselskap, banker og kunder. 

Trene på dataforsvar

Dataangrepet mot Stortinget og tolv departementer i sommer er en kraftig påminnelse om behovet for digital sikkerhetskompetanse. Hackerspirer kan bli redningen for cybersikkerheten i Norge, skriver forskning.no. Disse må trenes i såkalt etisk hacking. 

I 2022 var det en global mangel på 3,4 millioner ansatte i it-sikkerhetsbransjen. Sammenlignet med året før var dette en økning på 26 prosent. 

Tenke nytt

– Bransjen må tenke nytt i rekrutteringsarbeidet, sier forsker Muhammad Mudassar Yamin ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU Gjøvik.  

Hvert år deltar 30-40 land i en europeisk turnering i cybersikkerhet. Her konkurrerer unge talenter mot hverandre i alt fra dekryptering til nettsikkerhet og digital etterforskning.  

– Jeg advarer mot å dyrke stjerner. Er målsettingen å rekruttere talenter til cybersikkerhetsbransjen, må konkurransene organiseres i henhold til det. Med kun å dyrke stjerner mister bransjen en kjempemulighet, sier Yamin.  

Les mer om følgende emner: