Stopper mer enn 100 millioner svindeltelefoner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Stopper mer enn 100 millioner svindeltelefoner 

Hvert år taper samfunnet mer enn en halv milliard kroner på digital svindel. For å bidra til å stoppe denne utviklingen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Økokrim og Finans Norge etablert en ekspertgruppe, som ledes av seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

Digital svindel kan redusere tilliten til produkter og tjenester Foto: Gunstein Myre/Nkom

– Etter påtrykk fra oss stopper norske telenetteiere årlig mer enn 100 millioner telefonsamtaler. Anti-svindelsystemene blir stadig bedre. Samtidig samarbeider myndigheter godt nasjonalt og internasjonalt. De menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av svindel er omfattende. Arbeidet for å stoppe dette fortsetter, sier Vallesverd. 

– I fjor rapporterte Finanstilsynet svindeltap i bankene på mer enn 600 millioner kroner. Nesten halvparten av dette var sosial manipulasjon. Det betyr at offeret ble lurt til å iverksette en svindeltransaksjon, eksempelvis en kontooverføring. 

Fisker etter informasjon 

– SMiShing på SMS, Messenger og Whatsapp og phishing på e-post er gjengangere. Her “fisker” svindlerne etter info, og forsøker å lure ofrene til å trykke på lenker og oppgi informasjon.  – Det er også mange tilfeller av spoofing eller illegitim manipulering av telefonnummer. Det er nesten alltid utenlandske profesjonelle svindlere som ringer. Numrene som spoofes kan tilhøre uskyldig tredjepersoner.  

Må skape tillit 

– Vi frykter at det omfattende svindeltrykket kan gi lavere tillit mennesker imellom, og brukere og selskapene som tilbyr viktige digitale tjenester. Dette er en tillit alle aktører må arbeide med for å opprettholde. Derfor er det positivt at enorme mengder svindelforsøk stoppes av teleselskap, banker og kunder. 

Les mer om følgende emner: