Store CO2-besparelser på ombruk

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Store CO2-besparelser på ombruk

– Sammen med Cowi har vi beregnet hvor mye CO2 som spares på gjenbruk av elektroniske produkter. Hvert tonn gir 1 900-20 000 kilo. Eksempelvis tilsvarer ett tonn tele- og datautstyr en CO2-besparelse på rundt 22 flyturer tur-retur Oslo-New York.

Daglig leder Pål Haugen i OmBrukt arbeider for mer gjenbruk av elektroniske produkter Foto: Jan Røsholm, OmBrukt

– Kjøle- og fryseskap gir 185 kilo, mens tv og pc sparer rundt 200 kilo, sier daglig leder Pål Haugen i OmBrukt, som forteller at de er et bransjenøytralt kontrollorgan som godkjenner verksteder og butikker for omsetning av slike produkter. 

– Verkstedene må bruke originale reservedeler, nye eller brukte, fra samme merke og modell. Vi skal sikre at dette blir gjort på en forsvarlig måte. Produktene blir merket med egen logo, slik at forbrukerne ser at det er et ombrukt produkt det er trygt å kjøpe. Kundene får også to års garanti. 

Les mer om følgende emner: