Store forventninger til Nelfo Integrator

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Store forventninger til Nelfo Integrator

– Ved inngangen til nyåret tok vi i bruk Nelfo Integrator. Kursingen av de ansatte er også i gang, sier daglig leder Øyvind Sæthersmoen i Minel-konsernet.

ALT PÅ ÉN PLAttform. Daglig leder Øyvind Sæthersmoen i Minel (t.v.) ser frem til å ta i bruk Nelfo Integrator. Her er han sammen med daglig leder Ola Sillerud i Minel Kreativ Elektro Ski på en byggeplass på Ensjø i Oslo Foto: Minel

– Løsningen skal brukes i hele konsernet, som har 380 ansatte. Vi har store forventninger til dokumentasjons­verktøyet. 

– For å få det slik vi ønsker har det vært en god del skreddersøm. Spesielt i siste kvartal i fjor arbeidet vi mye med å få på plass nødvendige tilpasninger. Dette ble gjort i samarbeid med leverandøren Håndverksdata.  

– Minel er et konsern som driver etter en modell, der datterselskapene er autonome enheter. Med ulik størrelse er behovet for dokumentasjon varierende. Dette gjelder alt fra de største som har behov for ISO-sertifisering, til mindre serviceselskaper der kravene ikke er like strenge. En viktig del for alle er en nyutviklet HR-modul. 

Alt på én plattform

– Årsaken til at vi valgte Nelfo Integrator er seriøsiteten og interessen Håndverksdata viser for våre ønsker. Dette gjelder spesielt behovet for å få et komplett system. 

– Vi prøver å rendyrke alle felles- og støtte­funksjoner sentralt, slik at enkeltselskapene får frigjort tid til verdiskapning og kundekontakt. En liten og effektiv sentraladministrasjon skal vedlikeholde og produsere konsernet sine fellesdokumenter. For å legge alle våre prosedyrer og all dokumentasjon på én plass, trenger vi en solid og dynamisk grunnplattform.  

– Med tanke på de stadig strengere kravene som stilles på områdene Nelfo Integrator dekker, må dette fungere godt. Systemet må oppfylle hele bredden av områder, krav og behov. Samtidig må dokumentarkivet være skreddersydd for hvert enkelt av våre selskaper. Det er også viktig at vi kan gjøre tilpasninger selv.  

– Håndverksdata har gjennom hele prosessen vært svært positive til våre innspill. Dette gode samarbeidet fortsetter inn i 2022.   

– Tidligere har vi brukt ulike verktøy for å dekke behovene for IK, KS, HMS og HR. Med Nelfo Integrator får vi som nevnt alt dette på én plattform. Vi er godt fornøyde med løsningen. Dette skal effektivisere den daglige driften.  

Best mulig grensesnitt

– Vi er også opptatt av at den tilhørende appen blir tilpasset vår bruk, slik at grensesnittet blir best mulig for montørene. Det er viktig at begge plattformene fungerer like godt. Mye av inputen kommer nettopp fra montørene via appen. 

En del av bedriftskulturen

HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo sier det er gledelig at et så stort konsern som Minel bruker Nelfo Integrator.  

– At Håndverksdata har lagt inn flere funksjoner i dokumentasjonsprogrammet kommer alle til gode. 

– Verktøyet kan bidra til en enklere hverdag for bedriftene, som også påvirker bunnlinjen. Det passer for både små virksomheter og store konsern. Med appløsningen er det enkel tilgang til HMS-prosedyrer, avviksbehandling, sikkerjobbanalyse og andre dokumenter der arbeidet utføres. 

– Mange medlemmer bruker kostbare spesialsystemer på HR, internkontroll hos kunder, FDV og prosjektdokumentasjon. Her kan fem programmer være i bruk samtidig. 

– Med Nelfo Integrator er det mulig å få til det meste i ett program, tilpasset bransjen. Mulighet til ferieplanlegging, sykefraværsregistrering og permisjon i appen til de ansatte er eksempler på nye funksjoner som kommer. 

– Integrator-appen er spesielt viktig. Den skaI optimalisere HMS-arbeidet, og tilrettelegge for en sikrest mulig utførelse av arbeidet. Det er en styrke for alle parter. 

– Stadig flere medlemmer bruker Nelfo Integrator, sier Remo, som fremhever at verktøyet må brukes aktivt.  

– For at det skal gi optimal effekt må det leve 365 dager i året. De som klarer å gjøre Nelfo Integrator til en del av bedriftskulturen, er ofte vinnerne. 

Les mer om Nelfo Integrator

Les mer om følgende emner: