Store utfordringer med energirevolusjonen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Store utfordringer med energirevolusjonen

n ny rapport fra konsulentselskapet Afry fastslår at nettselskapene har en viktig rolle i energirevolusjonen Norge skal gjennom.

ENERGIREVOLUSJON. På Arendalsuka stilte Nelfo, EFO og Bellona spørsmål om nettselskapene er godt nok forberedt til å gjennomføre energirevolusjonen Norge skal gjennom

 Om de er godt nok rustet er fortsatt et ubesvart spørsmål etter debatten Nelfo, EFO og Bellona inviterte til på Arendalsuka. 

Det er de tre organisasjonene som har bestilt rapporten, som ble overlevert til stats­sekretær Tony Christian Tiller fra Olje- og energidepartementet.  

Anleggsbidraget og ny effekt-tariff er blant faktorene rapporten peker ut som mulige bremseklosser for elektrifiseringen. Det er ikke adm. direktør Jan Erik Eldor i Agder Energi enig i. 

– Nettselskapene tjener ikke på anleggsbidraget. Når det gjelder effekt-tariffen skulle jeg ønske at alle bruke den samme løsningen. Samfunnsansvar er et samspill. Eksempelvis kan det ta tre-åtte år å øke trafokapasiteten.  

Han svarte ja på spørsmålet om nettselskapene klarer jobben.  

– Dette krever at vi må tenke utenfor boksen.  

Direktør Kristin H. Lind i Energi Norge virket optimistisk på vegne av sine rundt 300 medlemsbedrifter i fornybarnæringen.  

– Selv om mye er i prosess, er det en vei å gå med tanke på samarbeid. Utviklingen må gå raskere. Det øker ikke tempoet at selskapene fortsetter å arbeide hver for seg.  

For gammel energilopv?

 Ordstyrer Tore Strandskog fra Nelfo påpekte at energiloven er 30 år gammel. På spørsmål om den er for gammel, svarte seniorrådgiver Benjamin Strandquist i Bellona at det kanskje må tenkes annerledes om samfunnsnytte i dag enn for 30 år siden. 

– Ladestasjoner er samfunnskritisk infrastruktur. Spørsmålet er om det er tilrettelagt godt nok for elektrifiseringen som skal skje. Elbilpolitikken viser vilje, mens kraftforsyningen ser ut til å henge litt etter. En del bileiere utsetter å kjøpe elbil fordi de er usikre på lademulighetene. 

Tro på energimelding og ny teknologi

Også i politikerdebatten var tonen optimistisk.  

– Omleggingen vil kreve mye av alle. Jeg er svært fornøyd med energimeldingen. Her er målsettingen blant annet å redusere tiden det tar å få konsesjon for nye anlegg, sa stats­sekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energi­departementet.  

Heller ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener de politiske målene er for høye.  

– På dette området har Norge svært god kompetanse. Det kommer også teknologi som vil gjøre dette arbeidet lettere, eksempelvis batterier som reduserer ladebehovet for personbilene. Når det gjelder tyngre kjøretøy vil trolig bruk av hydrogen ta unna en del. 

– Om folk går i takt, kan målene oppnås bedre og raskere. Norge kan bli et laboratorium for Europa. 

Tiller fastslo at kostnadene blir en utfordring. 

– Disse må justeres med andre virkemidler enn nettleien.  

Tiller mente også at dagens elektrifiseringspolitikk er riktig måte å tenke på.  

– Jeg er ikke nervøs for ikke å få dette på plass. Norge har kraftoverskudd og et solid nett.  

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog er fornøyd med signalene som kom fra Olje- og energidepartementet og nettselskapene. 

– De erkjenner betydelige utfordringer på det regulatoriske området. Samtidig oppfordrer de til samarbeid om løsninger for elektrifisering av transportnæringen. Her er en forsterket nettutvikling sentralt. 

Les mer om følgende emner: