Stort kraftgap 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Stort kraftgap 

– For å skape jobber og verdier, utvikle velferdsstaten og sikre et godt klima, trenger Norge mer fornybar kraft. Hva som er realistisk å få til her skal blant andre energiminister Terje Aasland diskuterte på åpningskonferansen på Eliaden 2024. Dette skjer i A-hallen på Nova Spektrum i Lillestrøm, sier Tore Strandskog, leder av næringspolitisk utvalg i Elektroforum.

Spørsmålet på åpningskonferansen på Eliaden 2024 er hvordan Norge kan produsere mer fornybar energi. Sol gir konfliktfri kraft

– Med tanke på hvordan politikere snakker om mer fornybar energiproduksjon og anbefalinger fra statlige utvalg som Energikommisjonen, er det på tide å ta en realitetsvurdering. Det er et stort gap mellom målsettinger, og hva som er mulig å få til. Dette viser en ny rapport Thema Consulting har laget for Elektroforum. Aasland får overlevert denne på Eliaden. 

– Partner Svend Boye i Thema Consulting åpner konferansen med å presentere rapporten. Deretter tar adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening og adm. direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen for seg Elektroforum sin anbefaling til regjeringen og Stortinget for å få nok kraft i tide. 

– Energiministeren skal snakke om hvordan regjeringen skal legge til rette for mer kraftproduksjon, nett og energieffektivisering. Her håper vi rapporten fra Thema Consulting kan være med på å tydeliggjøre realitetene. Planen er også at Aasland tar seg en runde i utstillingshallene for å besøke utstillere. 

Få med deg Eliaden åpningskonferanse

Rask tilgang

– Et kommende energiunderskudd krever løsninger som gir rask tilgang på ny energi. For mer effektiv drift og bedre utnyttelse av fleksibiliteten hos sluttbrukerne, trengs også mer og smartere kraftnett.  

– Både sol-, vind- og vannkraft kan sikre økt energiproduksjon. Utbyggingen av vindparker på land har ikke vært problemfri. Her er det mange motkrefter. Det toppet seg i saken om de to anleggene på Fosen i Trøndelag. Her stengte aksjonister blant annet inngangen til flere departementer i Oslo, fordi de mente regjeringen ikke fulgte opp Høyesterett sin dom om at vindmøllene bryter med samenes urfolksrettigheter. Dessuten har det vært aksjoner mot slike anlegg andre steder i landet. 

– Den første solparken er i drift i Norge. Som vindparker trenger slike anlegg store areal for å produsere energi. Det betyr at også her kan det bli motstand mot utbygging. 

– På Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II legger regjeringen opp til en storstilt satsing på havvind. Problemet er at slike prosjekter er dyre, og tar lang tid å realisere. Å bygge vannkraftverk er også tidkrevende. Imens øker behovet for energi. 

– Energieffektiviseringsløsninger og solenergi, som kan installeres i eksisterende bygninger, gir rask tilgang på mer energi. I motsetning til vind- og solparker, legger ikke slike anlegg beslag på nye areal. Dette er konfliktfri energi, som bidrar til det grønne skiftet. Her er aktørene i elektrobransjen premissleverandører.   

– Vi skal også sende rapporten fra Thema Consulting til aktuelle departementer. Samtidig fortsetter vi vårt energipolitiske arbeid mot regjeringen, politikere, Stortinget og myndighetsetater. 

Paneldebatt

– Åpningsseminaret blir avsluttet med en paneldebatt om hva som må gjøres for å få fart på energiproduksjonen i Norge. Her deltar energiminister Terje Aasland, stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV, adm. direktør Harald Solberg i Norsk Industri, adm. direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge, adm. direktør Ove Guttormsen i NHO Elektro og nestleder Morten Bildøy i El og IT Forbundet. 

Strandskog oppfordrer både utstillere og besøkende til å delta på åpningskonferansen. 

– Dette gir god innsikt i hvordan regjeringen, politikere og næringslivet tenker om utfordrende energipolitiske problemstillinger. 

Les mer om følgende emner: