Stort solkraftpotensial 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Stort solkraftpotensial 

I 2021 utgjorde solkraft 1 promille av den totale kraftproduksjonen i Norge.

Ifølge en rapport fra Multiconsult er Norge langt unna fra å utnytte hele potensialet for solkraft Foto: Laila Sandvold Macdonald

Dette er ikke i nærheten av potensialet, påpeker Multiconsult i en rapport utarbeidet for Solenergiklyngen.  

Rapporten anslår en effekt på 87,1 GWp, som tilsvarer en årlig kraftproduksjon på 65,6 TWh. Dette er basert på en kartlegging av tilgjengelige tak og fasader. Kapasiteten er størst på Østlandet. 

Rapporten peker på at det trolig også finnes et stort potensial for å bruke areal som er berørt av menneskelig aktivitet (eksempelvis jordbruksareal som ikke drives, parkeringsplasser eller avsluttede deponier). Dette er anslått til 144,1 GWp, eller en årlig kraftproduksjon på 133,3 TWh.  

Rapporten viser til EU sine ambisjoner for utviklingen av det europeiske kraftsystemet frem mot 2050, og hvordan EU har økt tempoet i fornybaromstillingen. 

Solenergiklyngen mener manglende kunnskap og arbeidskraft i hele verdikjeden, er to av de viktigste hindrene for vekst i solkraftbransjen i Norge. Utbyggingen kunne økt om det blir stilt krav i TEK og PBL. De mener at dagens regelverk er utdatert.  

Solenergiklyngen foreslår også at solkraft må inn i læreplanen for yrkesfaglig utdanning i bygg- og elektrofag. Utdanningstilbudet må bli bedre i hele verdikjeden. 

Les mer om følgende emner: