Støtter ombruk i byggenæringen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Støtter ombruk i byggenæringen

– Med å støtte prosjekter som tar hensyn til ombruk og arealfleksibilitet vil vi fremskynde utviklingen av mer sirkulære verdikjeder i byggenæringen, sier markedssjef Anna Theodora Barnwell i Enova.

Med nye støtteordninger vil Enova ha fart på ombruken av materialer i byggenæringen Foto: Enova

– Målsettingen er å øke volumet av brukte byggematerialer, øke kunnskapen og kompetansen om dette i bransjen, og bidra til mer data om ombruk generelt. De siste årene har byggebransjen gjort mye bra arbeid som legger grunnlaget for mer ombruk. Markedet er fortsatt umodent. Med de nye støtteprogrammene ønsker vi å gi dette et realt løft. Blant annet er flere digitale markedsplasser for ombrukbare byggematerialer lansert de siste par årene. 

– Vi gir inntil 200 000 kroner i støtte til ombrukskartlegging, som handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i eksisterende bygg. Kartlagte materialer skal enten brukes på nytt i søkers egne prosjekter, eller legges ut på en egnet digital markedsplass. 

– Vi gir også inntil 300 000 kroner i mulighetsstudier for ombruk og arealfleksibilitet i bygg. Disse skal synliggjøre alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt.  

– For å bruke ombrukte materialer i et byggeprosjekt må det gjerne legges ned ekstra tid i prosjekteringsfasen. Her er støtten på inntil 600 000 kroner. Aktiviteter som støttes kan blant annet være søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer, tilpasninger i prosjektering og design, planlegging av logistikk og merarbeid knyttet til dokumentasjon. 

Les mer om følgende emner: