Strammere effektbalanse for kraft

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Strammere effektbalanse for kraft

Ifølge en ny utredning fra NVE og Statnett vil effektbalansen (hvor mye strøm som blir brukt på en gang) frem mot 2030 utfordre kraftsystemet i Norge og Norden.

NVE regner med strammere effektbalanse frem mot 2030 Foto: Arne T. Hamarsland/NVE

Analysen viser at det norske effektbehovet i denne perioden kan øke med 2-6 GW, avhengig av forbruksscenarioet som blir lagt til grunn. I samme periode er det ventet en moderat økning i tilgjengelig vintereffekt på rundt 0,6 GW. 

– Økt kraftforbruk vil forsterke den negative utviklingen. Mer energieffektivisering, fleksibelt forbruk, utbygging av regulerbar kraft og flere batterier vil bidra til å styrke effektbalansen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Effektbehovet og produksjonskapasiteten fordeler seg ujevnt over landet. Mens noen områder vil kunne dekke eget effektbehov, selv i de strammeste situasjonene, vil andre områder være avhengig av import når forbruket er høyt og nivået på tilgjengelig effekt er lavt. Dette gjelder spesielt på Østlandet. 

Statnett har gjort egne vurderinger av effektsituasjonen fra et driftsperspektiv. Selskapet venter at de store trendene frem mot 2030 vil gi en mer utfordrende drift. Økt vindkraftproduksjon både i Norden og Nord-Europa øker behovet for reserver, samtidig som tilgangen til billige reserver reduseres. Disse trendene gjør sammen at Statnett venter økte reservekostnader frem mot 2030. 

Les mer om følgende emner: