Strategi for hurtiglading av tyngre kjøretøy

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Strategi for hurtiglading av tyngre kjøretøy

– I fjor slapp tunge kjøretøy ut 2,9 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøy i 2030. Med regjeringen sin ladestrategi skal vi få på plass en plan for ladestasjoner for disse langs riksveinettet, som viser hvor og når det trengs slik etablering. Samtidig er det behov for å gi støtte til den første infrastrukturen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Med Nasjonal ladestrategi vil regjeringen gjøre det enklere å lade tyngre kjøretøy

Mer effektiv bruk av strømnettet

– Tiltakene i strategien skal bidra til å løse fire hovedutfordringer, blant annet tilgangen på elektrisitet.

– Når transportsektoren skal bli utslippsfri, må strømnettet brukes mer effektivt. Ladestrategien ser på utfordringer knyttet til kraftnettet, og foreslår tiltak som blant annet skal bidra til mer effektiv saksbehandling i nettselskapene.

– Det er også utfordringer med bruk av areal til ladestasjoner, spesielt for tunge kjøretøy. I og rundt de store byene er plass en knapp ressurs. Ladestasjoner kan lett komme i konflikt med andre hensyn, ønsker og samfunnsinteresser. Ladestrategien kommer med tiltak knyttet til å gi veiledning og styringssignaler til kommunene.

Les mer om følgende emner: