Strømnett-kontrakt på 1,6 milliarder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Strømnett-kontrakt på 1,6 milliarder

De neste åtte årene skal Rambøll hjelpe Statnett med utvidelser og utbygging av det norske strømnettet for å realisere den grønne omstillingen. Kontrakten er på inntil 1,6 milliarder kroner.

Bygging av et nytt fjordspenn over Lysefjorden i Rogaland Foto: Sverre Hjørnevik

I rapporten «Langsiktig Markedsanalyse 2022-2050» anslår Statnett at strømforbruket vil øke med rundt 80 TWh innen 2050. Dette vil øke etterspørselen etter ny fornybar kraft, utvidelse av nettkapasiteten og et mer komplekst energisystem.

Verdien på rammeavtalene er i gjennomsnitt knapt 200 millioner kroner per år de neste fire årene, med opsjon på en forlengelse på fire år.

– Kontraktene viser hvor slagkraftige vi er med en stor global organisasjon i ryggen. Vi skal bruke dette til å videreutvikle vår energivirksomhet i Norge, og sammen bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier adm. direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll Norge.

Les mer om følgende emner: