Strømpakke gir store markedsmuligheter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Strømpakke gir store markedsmuligheter 

Hovedtrekkene i regjeringen sin strømpakke for næringslivet for 2022 er klar. Med søknadsfrist 9. desember i år må de som vil bruke ordningen, straks starte arbeidet med energikartlegging og forslag til energitiltak.

Elinstallatører som vil henge seg på regjeringen sin strømpakke for næringslivet for 2022 må starte nå

Det er Enova som skal administrere pakken, som har en ramme på 2,8 milliarder kroner. Tilskuddsperioden er foreslått å være fra 1. oktober til 31. desember 2022. 

Elinstallatører som vil henge seg på pakken, bør snarest ta kontakt med sine kunder. 

Selskaper med minst tre prosent strømintensitet i første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader (strømforbruk og netttleie, eksklusive merverdiavgift) og eventuelt fjernvarmekostnader som andel av omsetningen i samme periode kan få strømstøtte. 

Selskapets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme må skje i et strømprisområde der gjennomsnittlig elspotpris per kWh for tredje kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021.  

De som mottar tilskudd i ordningen, skal ikke kunne utbetale utbytte eller tilsvarende i 2023. 

Les mer om følgende emner: