Styrer unna fossil energi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Styrer unna fossil energi

– I løpet av tre-fem år skal inntektene komme fra bærekraftige prosjekter. Fra nå av tar vi ikke på oss prosjekter som bidrar til utnyttelse av fossilt brensel, sier konsernsjef Lars-Peter Søbye i Cowi.

Rådgiverselskapet Cowi kutter oppdrag som bidrar til utnyttelse av fossilt brensel

– Med denne beslutningen påtar vi oss rollen som en global pådriver i vår bransje.

– Omleggingen kan ikke skje helt uten konsekvenser. I 2021 utgjorde prosjektene vi skal droppe fem prosent av omsetningen. Rundt 45 prosent av inntektene i fjor kom fra prosjekter som ikke inngår i det grønne skiftet.

Søbye har tro på at gevinsten ved omleggingen raskt vil overstige de økonomiske konsekvensene ved å kutte de ikke-grønne oppdragene. Han peker på at det er planlagt store investeringer i USA og EU på henholdsvis 1,75 billioner dollar og 800 milliarder euro.

– Det grønne skiftet utgjør den største vekstmuligheten i Cowi sin historie, fastslår Søbye.

Les mer om følgende emner: