Styrker industrisatsing

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Styrker industrisatsing

– Med kjøpet av Seam sin industriavdeling med 37 ansatte styrker vi vår posisjon som den største og ledende prosessautomasjons- og elentreprenøren på Haugalandet, sier adm. direktør Anne Marit Helgevold Heggebø i Helgevold Elektro.

Adm. direktør Anne Marit Helgevold Heggebø i Helgevold Elektro og adm. direktør Gunvald Mortvedt i Seam

Oppkjøpet tilfører oss økt kapasitet, kompetanse og nye kunder på et område vi har en solid posisjon. Samtidig åpner det markedsmuligheter i olje- og prosessindustrien. 

Adm. direktør Gunvald Mortvedt i Seam sier at industriavdelingen ikke passer i selskapet sin fremtidige strategi.  

– Derfor er vi glade for at Helgevold Gruppen overtar avdelingen, og vil utvikle den videre.  

Med en omsetning i industriavdelingen til Seam på rundt 50 millioner kroner, nærmer Helgevold Gruppen seg salgsinntekter på 300 millioner kroner. 

– Vekst er ikke det viktigste. Målsettingen er å utvikle en arbeidsplass med engasjerte og dyktige ansatte som har fornøyde kunder. Da kommer omsetningen av seg selv, sier Helgevold Heggebø. 

Les mer om følgende emner: